Информация за образователния процес в ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година

Във връзка със усложнената епидемична обстановка планираните присъствени занятия ще се провеждат електронно (с отдалечен достъп) в реално време през платформите Е-преподавател, Е-студент, MS Teаms, Zooom, Google Meet и Webex. Всички студенти следва да са регистрирани в системата Е-студент и да са активирали служебната си пощенска кутия.

Наименование

Вид

Продължителност

в семестри

Форма

Курс

Семестър

Период за присъствено обучение

Период за електронно обучение

Допълнителна информация

1

Уеб технологии и разработване на софтуер

МПСН

3

редовна

1

1

От 31.10.2020 г. до 13.12.2020 г.

От 03.11.2020 г. до 17.01.2021 г.

Организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия 31.10.2020 г. (събота)

 от 9:00, чрез MS Teams

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

2

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

МПДН

4

редовна

1

1

От 11.11.2020 г. до 12.12.2020 г.

От 10.11.2020 г. до 19.12.2020 г.

Организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятията: 07.11.2020 г. (събота)

 от 9:00, чрез MS Teams

3

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

МПДН

4

дистанционна

1

1

От 18.11.2020 г. до 10.01.2021 г.

От 19.11.2020 г. до 10.01.2021 г.

Организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятията: 07.11.2020 г. (събота)

 от 9:00, чрез MS Teams

4

КН. Приложни компютърни науки

МПДН

4

редовна

1

1

от 05.11.2020 г. до 15.11.2020 г.

от 03.11.2020 г. до 10.01.2021 г.

Използвайте Е-студент

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

5

Математика, информатика и информационни технологии

МПД(О)Н

3

редовна

1

1

от 31.10.2020 г. до 12.12.2020г.

 (петък, събота, неделя и понеделник)

от 12.11.2020 г. до 07.01.2021 г.

На 31.10.2020 г. от 09:00 часа чрез предоставен линк в Е-студент ще се проведе организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

6

Математика, информатика и информационни технологии

МПД(О)Н

3

задочна

1

1

от 31.10.2020 г. до 22.11.2020г.

 (петък, събота, неделя и понеделник)

от 12.11.2020 г. до 7.01.2021 г.

На 31.10.2020 г. от 09:00 часа чрез предоставен линк в Е-студент ще се проведе организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

7

Математика, информатика и информационни технологии

МПДН

4

задочна

1

1

от 31.10.2020 г. до 22.11.2020г.

 (петък, събота, неделя и понеделник)

от 18.11.2020 г. до 6.01.2021 г.

На 31.10.2020 г. от 09:00 часа чрез предоставен линк в Е-студент ще се проведе организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

8

Информатика и информационни технологии

МПДН

3

задочна

1

1

от 31.10.2020 г. до 22.11.2020г.

(петък, събота, неделя и понеделник)

от 12.11.2020 г. до 19.12.2021 г.

На 31.10.2020 г. от 09:00 часа чрез предоставен линк в Е-студент ще се проведе организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

9

Математика

МПДН

3

задочна

1

1

от 31.10.2020 г. до 22.11.2020г.

 (петък, събота, неделя и понеделник)

от 05.11.2020 г. до 19.12.2021 г.

На 31.10.2020 г. от 09:00 часа чрез предоставен линк в Е-студент ще се проведе организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятия

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

10

Технологии за обучение по математика и информатика

МПСН

2

задочна

1

1

От 23.11.2020 г. до 09.01.2021 г. (събота)

От 25.11.2020 г. до 16.01.2021 г.

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

11

КН. Приложни компютърни науки

МПДН

4

редовна

2

3

от 19.11.2020 г. до 29.11.2020 г.

от 01.11.2020 г. до 10.01.2021 г.

Използвайте Е-студент

срок за избираеми и факултативни дисциплини: тук

12

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

МПДН

4

дистанционна

2

3

От 25.11.2020 г. до 19.12.2020 г.

От 21.11.2020 г. до 19.12.2020 г.

Организационна среща за разясняване начина на провеждане на занятията: 07.11.2020 г. (събота)

 от 9:00, чрез MS Teams

13

Уеб технологии и разработване на софтуер

МПСН

3

редовна

2

3

////////////

Провеждане на професионална практика

Правила за провеждане на професионална практика

14

Информатика. Компютърна мултимедия

МПСН

3

редовна

2

3

////////////

Провеждане на професионална практика

Правила за провеждане на професионална практика

Първоначалната регистрация изисква:

  1. Вход в системата с: ПИН: факултетен номер и Парола: ЕГН;
  2. Активиране на профила чрез лична активна електронна пощенска кутия;
  3. Получаване на код за потвърждение на регистрацията в личната активна електронна пощенска кутия.

Указания за достъп до платформата Е-студент: тук.

Ръководство за работа с електронни учебни ресурси (видео)

Електронното обучение ще се осъществява чрез комуникацията между преподаватели и студени през платформите Е-преподавател, Е-студент, MS Teаms, Zooom, Google Meet и Webex.

При промяна на епидемичната обстановка, информацията за провеждане на занятията за образователния процес в ОКС „магистър“ ще се актуализира своевременно.

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 0884679496

СПОДЕЛИ В