Официално връчване на дипломите на випуск 2019

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


ПРОГРАМА
НА
ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2019

25 СЕПТЕМВРИ 2020 г., 15.00 часа

Аулата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

Ректорат, ул. „Теодосий Търновски”, № 2

13:30

Регистрация на абсолвентите

14:00

Снимки на абсолвентите по специалности

пред паметника на Светите равноапостоли братята Кирил и Методий

15:00

Откриване на церемонията от доц. д-р Марияна Николова, Декан на факултет „Математика и информатика”

15:05

Приветствие от Ректорското ръководство на Великотърновския университет

15:10

Приветствие от господин Милен Георгиев, председател на управителния съвет на ИТ Клъстер гр. Велико Търново

15:15

Приветствие от проф. дн Олег Асенов, председател на Общото събрание на факултет „Математика и информатика“

15.20

Приветствие от проф. д-р Мирослав Гълъбов,

декан на факултет „Математика и информатика” (2012-2019)

15.25

Приветствие от името на абсолвентите на випуск 2019

Мария Павлова Иванова, бакалавър, специалност „Информатика”

15.30

Церемония по награждаване на отличниците на випуск 2019

15.45

Церемония по връчване дипломите на абсолвентите на випуск 2019

16.15

Коктейл


СПОНСОР НА СЪБИТИЕТО Е СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Отличници на випуск 2019


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТСПЕН „БАКАЛАВЪР“

МАРИЯ РУМЕНОВА ПАШИНСКА
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,98

РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ЧЕПЕЛЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,94

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „КНИГОИЗДАВАНЕ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,88

МАРИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,87


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТСПЕН „МАГИСТЪР“

АНИ ЖИВКОВА КАЙКОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00

ДЕНИЦА МАРИНОВА АТЕВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00

ДИАНА ДИМИТРОВА ГРИВЕВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00

ХРИСТИНА ЦВЕТЕЛИНОВА ПЕТРОВА
специалност „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00

РОСИЦА ПЛАМЕНОВА ПРОДАНОВА
специалност „ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
с отличен успех 6,00

МАРИЯ ИВАНОВНА ШОП
специалност „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР”
с отличен успех 5,95

МАРТИН ДЖОНОВ
специалност „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
с отличен успех 5,95

СПОДЕЛИ В