Второ място за Цветелина Мирославова Петрова-Русева, в конкурс за статия на IV Междуанродна научно-приложна конференция "Педагогика, психология, общество - 2019, Москва, 10 юли 2019 г."

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Второ място за Цветелина Мирославова Петрова-Русева, в конкурс за статия на IV Междуанродна научно-приложна конференция "Педагогика, психология, общество - 2019, Москва, 10 юли 2019 г.

Тема на доклада: „The synergistic idea of self-training and self-education realized in the system Jump Math”

СПОДЕЛИ В