Тържествено откриване на академичната 2019/2020 година във факултет „Математика и информатика“

 
 

И тази академичната година, Факултет „Математика и информатика“ посрещна своите първокурсници. Пета аудитория в Ректората на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се оказа малка да побере тези, които избраха нашите образователни програми, да инвестират в своето бъдеще.

 
 

Тържеството откри деканът на факултета доц. д-р Марияна Николова, която приветсва присъстващите.

 
 

Първокурсниците бяха запознати със структурата на университета и факултета. Получиха информация за възможностите за допълнително обучение както по втора специалност, така и чрез програмата Еразъм +.

Доц. д-р Иванка Минчева, зам.-декан по управление на качеството и акредитацията. информира студентите за спецификата и детайлите на организацията на учебния процес.

 
 

Бяха представени ръководителите на катедрите във факултет „Математика и информатика“, както и преподавателите, административният персонал от Деканата и Филиалната библиотека.

 
 

На тържеството бе поканена и Цветомила Вълчанова – инспектор в Центъра за административно обслужване на студенти, която обясни правата и задълженията на студентите.

 
 

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩОСТ НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“ ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

ЧЕСТИТА И УСПЕШНА, СПОРНА И ЗАРЕЖДАЩА,

НОВА 2019/2020 АКАДЕМИЧНА УЧЕБНА ГОДИНА!

 
 
СПОДЕЛИ В