Тържествено откриване на академичната 2019/2020 година

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2019 Г., ВТОРНИК, ОТ 11.00 ЧАСА

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.


ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2019 Г. ОТ 12.00 ЧАСА В 5 АУДИТОРИЯ, РЕКТОРАТА.


НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!

ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА НИКОЛОВА,
ДЕКАН НА ФМИ

СПОДЕЛИ В