Избираеми и факултативни дисциплини за 2019/2020 учебна година

На вниманието на студентите от факултет “Математика и информатика”

На основание на чл.30 ал.1 т.3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите

СРОКЪТ за подаване на МОЛБИ за ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2019/2020 година се определя до 13.04.2019 г.

За студентите, които не са заявили своя избор след този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи

според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/

или от съответните преподаватели.

Молбите се подават при Организаторите на учебен процес на ФМИ, както следва:

Специалности: “Педагогика на обучение по математика и информатика”, “Информатика”, “Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство”, “Информационно брокерство и дигитални медии” и “Библиотечно-информационни дейности” стая 603.


От Деканата.

Библиотечно-информационни дейности
Информатика
Информационно брокерство и дигитални медии
Компютърни науки
Педагогика на обучение по математика и информатика
Математика и информатика
Софтуерно инженерство

Библиотечно-информационни дейности

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020 г.

Специалност “Библиотечно-информационни дейности” 3 курс, редовно обучение, Учебен план –в сила от уч. 2017/2018 г.

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс 1 а /Избира се една от /

5

45

45

0

 

4

Лидерство и застъпничество в библиотеките

5

45

45

0

изпит

4

Библиотечен маркетинг

5

45

45

0

изпит

4

Изборен курс 1 б /Избира се една от /

5

45

45

0

 

4

Национална библиография

5

45

45

0

изпит

4

Персонална библиография

5

45

45

0

изпит

4

Изборен курс 1 в /Избира се една от /

5

30

30

0

 

3

Професионална етика

5

30

30

0

Текуща оценка

3

Институции на културната памет

5

30

30

0

Текуща оценка

3

Факултативна дисциплина 3 /Избира се една от /

5

30

30

0

 

3

Международна комуникация

5

30

30

0

Текуща оценка

3

Европейска информационна политика

5

30

30

0

Текуща оценка

3

Изборен курс 2 а /Избира се една от /

 

 

 

 

 

 

Съвременно книгоиздаване

6

45

45

0

изпит

4

Жанрове в съвременното книгоиздаване

6

45

45

0

изпит

4

Изборен курс 2 б /Избира се една от /

6

45

45

0

 

4

Библиотечно-библиографско обслужване на бизнеса и социалната сфера

6

45

45

0

изпит

4

Библиотечно-библиографско обслужване на науката и образованието

6

45

45

0

изпит

4

Изборен курс 2 в /Избира се една от /

6

30

15

15

 

3

Електронно книгоиздаване

6

30

15

15

изпит

3

Онлайн медии

6

30

15

15

изпит

3

Факултативна дисциплина 4/Избира се една от

 

 

 

 

 

 

Архивистика

6

30

30

0

Текуща оценка

3

Музеезнание

6

30

30

0

Текуща оценка

3


 

Информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019 / 2020

Специалност “Информатика” 2 курс

Учебен план – версия- 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс М2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

30

15

 

3

Теория на аналитичните функции

3

45

30

15

Изпит

3

Теория на полето

3

45

30

15

Изпит

3

Изборен курс И1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

30

15

 

3

Автомати и теория на езиците

3

45

30

15

Изпит

3

Семантика

3

45

30

15

Изпит

3

Изборен курс И2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

4

DHTML

3

45

15

30

Изпит

4

XML

3

45

15

30

Изпит

4

Изборен курс И3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

Машинни езици

3

45

15

30

Текуща оценка

3

Системно програмиране

3

45

15

30

Текуща оценка

3

Факултативен курс Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

30

0

30

 

2

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Спорт

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Изборен курс М3 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

15

15

 

4

Алгоритми върху графи

4

30

15

15

Текуща оценка

4

Сложност на алгоритми

4

30

15

15

Текуща оценка

4


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019 / 2020

Специалност “Информатика” 3 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс И4 - избира се 1 дисциплина/блок

5

45

15

30

 

5

Програмиране на Java

5

45

15

30

Текуща оценка

5

Програмиране с DOT NET

5

45

15

30

Текуща оценка

5

Изборен курс И5 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

4

Взаимодействие човек - компютър

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Програмни интерфейси

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Изборен курс И6 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

4

Изкуствен интелект

6

30

15

15

Изпит

4

Интелигентни системи

6

30

15

15

Изпит

4

Изборен курс И7 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

4

Програмиране на C#

6

45

15

30

Изпит

4

Програмна среда - Visual C

6

45

15

30

Изпит

4

Факултативен курс МФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

3

Вероятностни модели в теорията на тестовете

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Математически основи на обработката на данни

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Приложна статистика

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Системи за компютърна математика

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Факултативен курс ИФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

 

Web програмиране - Java

6

45

15

30

Текуща оценка

4

Web програмиране на C#

6

45

15

30

Текуща оценка

4

Web програмиране на PHP

6

45

15

30

Текуща оценка

4


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019 / 2020

Специалност “Информатика” 4 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс М4 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

Криптография

7

30

15

15

Изпит

4

Теория на кодирането

7

30

15

15

Изпит

4

Изборен курс И8 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

Мултимедийни приложения

7

45

15

30

Изпит

5

Мултимедийни технологии

7

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс И9 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

Обработка на изображения

7

30

15

15

Изпит

4

Разпознаване на изображения

7

30

15

15

Изпит

4

Изборен курс И10 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

Анализ и проектиране на информационни системи

7

45

15

30

Изпит

5

Моделиране на информационни системи

7

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс И11 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

WAP технологии

7

30

15

15

Изпит

4

Езици за безжични комуникации

7

30

15

15

Изпит

4

Факултативни дисциплини - всички

7

60

30

30

 

8

Факултативен курс ИФ2 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

Интелигентни системи в обучението

7

30

15

15

Текуща оценка

4

Компютърни системи в обучението

7

30

15

15

Текуща оценка

4

Факултативен курс ИФ3 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

Електронен маркетинг

7

30

15

15

Текуща оценка

4

Електронни разплащания

7

30

15

15

Текуща оценка

4


 

Информационно брокерство и дигитални медии

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/ 2020

Специалност “Информационно брокерство и дигитални медии” 2 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Избираема дисциплина 1  /Избира се една от

3

30

15

15

 

3

Конвенционален и дигитален печат

3

30

15

15

Текуща оценка

3

Графичен дизайн

3

30

15

15

Текуща оценка

3

Европейска информационна политика

3

30

15

15

Текуща оценка

3

Разработване и управление на проекти

3

30

15

15

Текуща оценка

3

Факултативна дисциплина 1 /Избира се една от

3

30

0

30

 

2

Английски език I ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Немски език I ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Испански език I ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Френски език I ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Избираема дисциплина 2  /Избира се една от

4

45

15

30

 

3

Психология и медийното представяне на информация

4

45

15

30

Текуща оценка

3

Антропология на новите медии и комуникации

4

45

15

30

Текуща оценка

3

Медийно представяне на документални потоци

4

45

15

30

Текуща оценка

3

Жанрова специфика на дигиталните медии

4

45

15

30

Текуща оценка

3

Факултативна дисциплина 1 /Избира се една от

4

30

0

30

 

2

Английски език II ч.

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Немски език II ч.

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Испански език II ч.

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Френски език II ч.

4

30

0

30

Текуща оценка

2


 

Компютърни науки

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Компютърни науки” 2 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс КН1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

30

15

15

 

2

Взаимодействие човек - компютър

3

30

15

15

Текуща оценка

2

Програмни интерфейси

3

30

15

15

Текуща оценка

2

Изборен курс КН2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

75

30

45

 

5

Алгоритми и структури от данни

3

75

30

45

Изпит

5

Синтез и анализ на алгоритми

3

75

30

45

Изпит

5

Факултативен курс Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

75

30

45

 

2

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

Изборен курс КН3 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

15

15

 

4

Микропроцесорни системи

4

30

15

15

Текуща оценка

4

Цифрова схемотехника

4

30

15

15

Текуща оценка

4

Факултативен курс Ф4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

0

30

 

2

Специализиран английски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран немски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Специализиран френски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

Спорт

4

30

0

30

Текуща оценка

2


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Компютърни науки” 3 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс КН4 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

30

30

 

6

DHTML

5

60

30

30

Изпит

6

XML

5

60

30

30

Изпит

6

Изборен курс КН5 - избира се 1 дисциплина/блок

5

45

30

15

 

6

Компресиране на информацията

5

45

30

15

Текуща оценка

6

Криптографски методи

5

45

30

15

Текуща оценка

6

Изборен курс КН6 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

5

Защита на информацията

6

45

15

30

Изпит

5

Компютърна сигурност

6

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс КН7 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

6

Web програмиране - Java servlets

6

60

30

30

Текуща оценка

6

Web програмиране на PHP

6

60

30

30

Текуща оценка

6

Изборен курс КН8 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

5

Програмиране на асемблер

6

60

30

30

Изпит

5

Системно програмиране

6

60

30

30

Изпит

5


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Компютърни науки” 4 курс

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс КН9 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

Мултимедийни среди

7

45

15

30

Изпит

5

Мултимедийни технологии

7

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс КН10 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

3

WAP технологии

7

45

15

30

Текуща оценка

3

Езици за безжични комуникации

7

45

15

30

Текуща оценка

3

Изборен курс КН11 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

3

C#

7

45

15

30

Изпит

3

Visual C

7

45

15

30

Изпит

3

Факултативен курс по математика - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

Геометрия на криви и повърхнини на Бизие

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Математически основи на обработката на данни

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Системи за компютърна математика

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Теория на графите

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Теория на кодирането

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Хармоничен анализ и бързи алгоритми

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Факултативен курс по Компютърни науки 1 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

Информационни и комуникационни технологии при разработване на проекти

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Разработване и управление на проекти

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Факултативен курс по Компютърни науки 2 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

Електронен бизнес

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Електронно обучение

7

30

15

15

Текуща оценка

3


 

Педагогика на обучение по математика и информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Педагогика на обучение по математика и информатика” 2 курс,

Учебен план – версия 2017

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Избираеми дисциплини 1 – избира се 2 дисциплина/блок

3

120

 

 

 

8

Комплексен анализ

3

60

30

30

Текуща оценка

4

Диференциалната геометрия на кривите и повърхнините

3

60

30

30

Текуща оценка

4

Комбинаторика и теория на графите

3

60

30

30

Текуща оценка

4

Диференциални уравнения

3

60

30

30

Текуща оценка

4

Избираеми дисциплини 2 - избира се 2 дисциплина/блок

4

120

 

 

 

8

Обектно ориентирано програмиране Java

4

60

30

30

Текуща оценка

4

Обектно ориентирано програмиране С++

4

60

30

30

Текуща оценка

4

Съвременни програмни среди

4

60

30

30

Текуща оценка

4

Обектно ориентирано програмиране C Sharp

4

60

30

30

Текуща оценка

4

Факултативни дисциплини 1 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

15

15

 

2

Барицентрична геометрия

4

30

15

15

Текуща оценка

2

Компютърна математика

4

30

15

15

Текуща оценка

2

Трансформации и проекционни методи

4

30

15

15

Текуща оценка

2

Криптография

4

30

15

15

Текуща оценка

2


 

Математика и информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Математика и информатика” 3 курс,

Учебен план – версия 1

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Избираеми дисциплини 3- избира се 2 дисциплина/блок

5

120

 

 

 

10

Числени методи

5

60

30

30

Текуща оценка

5

Аналитична механика

5

60

30

30

Текуща оценка

5

Физика

5

60

30

30

Текуща оценка

5

Оптимизационни методи

5

60

30

30

Текуща оценка

5

Избираеми дисциплини 4 (група - Интердисциплинарни и приложно-експериментални)- избира се 2 дисциплина/блок

6

120

 

 

 

8

Електронно обучение

6

60

30

30

Изпит

4

Софтуерни технологии

6

60

30

30

Изпит

4

Компютърна анимация

6

60

30

30

Изпит

4

Мултимедийни образователни технологии

6

60

30

30

Изпит

4

Факултативни дисциплини 2- избира се 2 дисциплина/блок

6

90

 

 

 

8

Мобилни технологии в обучението

6

45

15

30

текуща

4

Генерично програмиране и метапрограмиране

6

45

15

30

текуща

4

Проектиране и разработване на интерактивни образователни игри

6

45

15

30

текуща

4

Обектно ориентиран анализ и проектиране

6

45

15

30

текуща

4


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019 / 2020

Специалност “Математика и информатика”4 курс,

Учебен план – версия  1- влиза в сила от 2014/2015 уч. година

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс И7 - избира се 1 дисциплина/блок

7

60

30

30

 

5

Интернет приложения в образованието

7

60

30

30

Изпит

5

Мултимедийни компютърни системи в образованието

7

60

30

30

Изпит

5

Изборен курс И5 - избира се 1 дисциплина/блок

7

60

30

30

 

5

Генерично програмиране и метапрограмиране

7

45

15

30

Изпит

5

Обектно ориентиран анализ и проектиране

7

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс И6- избира се 1 дисциплина/блок

7

45

30

15

 

3

Електронно обучение

7

45

30

15

Текуща оценка

3

Мобилно обучение

7

45

30

15

Текуща оценка

3

Факултативен курс МФ3 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

Барицентрична геометрия

7

30

15

15

изпит

3

Компютърна математика

7

30

15

15

изпит

3

Трансформации и проекционни методи

7

30

15

15

изпит

3

Факултативен курс ИФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

Електронен бизнес

7

30

15

15

Текуща оценка

3

Електронно училище

7

30

15

15

Текуща оценка

3


 

Софтуерно инженерство

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Софтуерно инженерство” 2 курс,

Учебен план – версия 2

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс СИ 1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

PHP базирани работни рамки

3

45

15

30

Изпит

3

Програмиране на C++

3

45

15

30

Изпит

3

Изборен курс СИ 2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

Информационни системи

3

45

15

30

Изпит

3

Матрично смятане и приложения със С#

3

45

15

30

Изпит

3

Методи за анализ на софтуерни изисквания

3

45

15

30

Изпит

3

Системи за управление на съдържанието

3

45

15

30

Изпит

3

Изборен курс СИ 3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

Анализ и решаване на софтуерни задачи във екипи

3

45

15

30

Текуща оценка

3

Програмиране на Java

3

45

15

30

Текуща оценка

3

Събитийно програмиране

3

45

15

30

Текуща оценка

3

Факултативен курс - Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

3

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

Изборен курс СИ 4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

75

30

45

 

5

Алгоритми и структури от данни

4

75

30

45

Изпит

5

Синтез и анализ на алгоритми

4

75

30

45

Изпит

5

Изборен курс СИ 5 - избира се 1 дисциплина/блок

4

45

15

30

 

5

UML в обектно ориентираното проектиране

4

45

15

30

Текуща оценка

5

Мобилни приложения за Android

4

45

15

30

Текуща оценка

5

Изборен курс СИ 6 - избира се 1 дисциплина/блок

4

45

15

30

 

5

JavaScript базирани технологии

4

45

15

30

Изпит

5

Електронна търговия

4

45

15

30

Изпит

5

Логическо и функционално програмиране

4

45

15

30

Изпит

5

Нерелационни бази от данни

4

45

15

30

Изпит

5

Факултативен курс - Ф4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

0

30

 

3

Специализиран английски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

Специализиран немски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

Специализиран френски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

Спорт

4

30

0

30

Текуща оценка

3


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Софтуерно инженерство” 3 курс,

Учебен план – версия 2

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс СИ 7 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

15

45

 

6

ХМL технологии и Семантичен уеб

5

60

15

45

Изпит

6

Алгоритми върху графи

5

60

15

45

Изпит

6

Мобилни приложения за  iOS

5

60

15

45

Изпит

6

Нефункционално тестване

5

60

15

45

Изпит

6

Изборен курс СИ 8 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

15

30

 

6

Автоматизирано тестване

5

45

15

30

Изпит

6

Анализ и оценка на уеб сайтове

5

45

15

30

Изпит

6

Въведение в облачните технологии

5

45

15

30

Изпит

6

Програмиране на Python

5

45

15

30

Изпит

6

Системи за електронно обучение

5

45

15

30

Изпит

6

Изборен курс СИ 9 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

30

30

 

6

Генерично програмиране и метапрограмиране (C++)

5

60

30

30

Изпит

6

Обектно ориентиран анализ и проектиране

5

60

30

30

Изпит

6

Основи на компютърната графика

5

60

30

30

Изпит

6

Шаблони за софтуерен дизайн II част

5

60

30

30

Изпит

6

Изборен курс СИ 10 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

5

Графични системи

6

45

15

30

Изпит

5

Добиване на данни (data mining)

6

45

15

30

Изпит

5

Компютърна алгебра

6

45

15

30

Изпит

5

Теория на вероятностите

6

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс СИ 11 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

5

Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

6

45

15

30

Изпит

5

Алгоритми за оптимизация

6

45

15

30

Изпит

5

Фрактали

6

45

15

30

Изпит

5

Числени методи

6

45

15

30

Изпит

5

Изборен курс СИ 12- избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

4

Въведение в UX/UI дизайн

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Интернет базиранa свързаност на устройства (IoT)

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Криптографски методи

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Приложна статистика

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Системи за компютърна математика

6

30

15

15

Текуща оценка

4

Факултативен курс – Ф5 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

3

Документация на софтуер и системи за документиране

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Основи на финансовата математика с Mathematica

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Програмиране на Haskell

6

30

15

15

Текуща оценка

3

Шумозащитно кодиране

6

30

15

15

Текуща оценка

3


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020

Специалност “Софтуерно инженерство” 4 курс,

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

Изборен курс СИ 13- избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

6

Онтологично инженерство

7

45

15

30

изпит

6

Паралелно програмиране

7

45

15

30

изпит

6

Разработка на игри

7

45

15

30

изпит

6

Сензорни мрежи

7

45

15

30

изпит

6

Изборен курс СИ 14 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

6

Графични уеб приложения с JAVAScript, WebGL и ThreeJS

7

45

15

30

изпит

5

Основи на мобилните и сателитни комуникации

7

45

15

30

изпит

5

Принципи на IT мениджмънта

7

45

15

30

изпит

5

Удостоверяване на достъпа до приложения

7

45

15

30

изпит

5

Факултативен курс – Ф6- избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

4

SharePoint базирани приложения

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Алгоритми и програми за софтуерна защита

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Технологии и разработка на приложения за виртуална реалност

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Уеб базирани системи за извличане на информация

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Факултативен курс – Ф7- избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

4

Геометрично моделиране

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Математическо моделиране на комуникационни и информационни системи с MATLAB

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Монте Карло методи за Марковски вериги със С#

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Програмиране за CMS системи

7

45

15

30

Текуща оценка

4

Спектрални методи за обработка на данни с MATLAB

7

45

15

30

Текуща оценка

4

СПОДЕЛИ В