СЪОБЩЕНИЕ за студентите от І КУРС специалностите “Информатика”, “Компютърни науки”, „Софтуерно инженерство“ и „Педагогика на обучение по математика и информатика“

На основание чл.30, ал.1, т.3 и т.4 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите,

в срок до 07.12.2018 г. студентите от ПЪРВИ КУРС е необходимо да подадат МОЛБИ за ИЗБИРАЕМИ (от всяка група по една дисциплина) и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2018/2019 година.

За студентите, които не са заявили своя избор до тази дата, избираемите и факултативните дисциплини ще бъдат определени служебно.

Минималният брой на студентите, желаещи да изучават съответната изборна или факултативна дисциплина, е 10.

Информация за съдържанието на дисциплините може да получите от сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg/Е-студент/учебен план/дисциплини/ и/или от съответните преподаватели.

Молбите се приемат от Организатор учебен процес стая 603.


Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/2019 г.

Специалност “Информатика” 1 курс, Учебен план – версия 2014

Студентите избират една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.


Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции.

Упражнения

Форма

Общо

 

Избираеми дисциплини - всички

 

 

 

 

 

 

 

Изборен курс М1 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20041619

Математически анализ - приложен курс II част

2

60

30

30

Изпит

4

20041616

Математически анализ - теоретичен курс ІІ част

2

60

30

30

Изпит

4

 

Факултативни дисциплини - всички

 

 

 

 

 

 

 

Факултативен курс - западен език - Ф2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

2002443

Английски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

2002488

Немски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

20041631

Френски език ІІ част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

 

Специалност “Компютърни науки” 1 курс, Учебен план – версия 1

Студентите избират една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.


Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции.

Упражнения

Форма

Общо

 

Избираеми дисциплини  

 

 

 

 

 

 

 

Изборен курс М1 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20041619

Математически анализ - приложен курс II част

2

60

30

30

Изпит

5

20041616

Математически анализ - теоретичен курс ІІ част

2

60

30

30

Изпит

5

 

Изборен курс М2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20041634

Алгебра и теория на числата

2

60

30

30

Изпит

4

20041635

Компютърна алгебра

2

60

30

30

Изпит

4

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Факултативен курс - западен език - Ф2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

2002443

Английски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

2002488

Немски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

20041631

Френски език ІІ част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

Специалност “Софтуерно инженерство” 1 курс, Учебен план – версия 2

Студентите избират една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.


Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции.

Упражнения

Форма

Общо

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Факултативен курс - западен език –

Ф2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

2002443

Английски език II част

2

30

 

30

Текуща оценка

4

2002488

Немски език II част

2

30

 

30

Текуща оценка

4

2008905

Френски език - ІІ част

2

30

 

30

Текуща оценка

4

Специалност “Педагогика на обучение по математика и информатика” 1 курс, Учебен план – версия 1

Студентите избират една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.


Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции.

Упражнения

Форма

Общо

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Изборен курс М1 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20041619

Математически анализ - приложен курс II част

2

60

30

30

Текуща оценка

4

20041616

Математически анализ - теоретичен курс ІІ част

2

60

30

30

Текуща оценка

4

 

Изборен курс И1 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20041681

Алгоритми и структури от данни

2

60

30

45

Изпит

5

20041644

Компютърна алгебра

2

60

30

45

Изпит

5

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Факултативен курс - западен език - Ф2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

2002443

Английски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

2002488

Немски език II част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

20041631

Френски език ІІ част

2

30

0

30

Текуща оценка

2

СПОДЕЛИ В