График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2017/2018 година

ГРАФИК
за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2017/2018 година
(01.09.2018 – 06.09.2018 г.)

Преподавател

Дата

Час

Зала

Специалност

Дисциплина

Проф. д-р Тихомир Трифонов

01.09.2018г.

09.00

Корпус 4

за всички

за всички

Доц. д-р Милен Христов

01.09.2018г.

08.00

102, 202

КН, И,МИ

Линейна алгебра

Доц. д-р Милен Христов

02.09.2018г.

08.00

102

за всички

Аналитична геометрия,

ЛААГ,

Комплексен анализ,

ТАФ

Доц. д-р Милен Христов

03.09.2018г.

08.00

202

КН

СУ, Маркетинг

Геометрия

Математика

Доц. д-р Галя Накова,

ас. Виктория Бенчева

02.09.2018г.

08.00

202

Софтуерно инженерство

И, МИ

Финанси, Стопанско уп-е

ЛААГ

Аналитична геометрия

Математика

Доц. д-р Галя Накова

03.09.2018г.

08.00

406

И

МИ

МИО, СК

Геометрия

Синтетична геометрия

Математика

Доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Венелин Монев

10.09.2018г.

09:00

402

за всички

Алгоритми и структури от данни

Доц. д-р Златко Върбанов

11.09.2018г.

09:00

402

за всички

за всички

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

03.09.2017г.

09:30

706

за всички

за всички

Доц. д-р Марияна Николова

03.09.2018г.

11.00

506

за всички

за всички

Доц. д-р Юлиана Дошкова

03.09.2018г.

10.00

503

за всички

за всички

Доц. д-р Валентин Бакоев

10.09.2018г.

09:00

306

за всички

Алгоритми и структури от данни,

Алгоритми върху графи

Доц. д-р Валентин Бакоев

11.09.2018г.

09:00

306

за всички

Дискретна математика,

Дискретни структури

Проф. дмн Стефка Буюклиева

10.09.2018г.

09:00

506

за всички

за всички

Доц. д-р Любомир Христов

04.09.2018г.

10.00

202

КН, И

Маркетинг, Стопанско уп-е

Счетоводство и контрол

За всички

Математика

Иконометрия

Доц. д-р Емилиян Петков

04.09.2018г.

09:00

306

за всички

за всички

Ас. д-р Мария Джумалиева

04.09.2018г.

09.00

704

за всички

за всички

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

03.09.2018г

09:00

606

за всички

за всички

Проф. д-р Емилия Тодорова

03.09.2018г.

10.00

505

за всички

за всички

Доц. д-р  Ивайло Дончев

03.09.2018г.

09.00

402

за всички

за всички

Доц. д-р Иванка Минчева

04.09.2018г.

13.00

707

за всички

за всички

Проф. Мирослав Гълъбов

03.09.2019г.

10.00

602

За всички

За всички

СПОДЕЛИ В