Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 25.05.2018 г.)

СПИСЪК на членовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на факултет “Математика и информатика”, насрочено на 25.06.2018 г.

Членове на академичния състав на основен трудов договор към 25.05.2018 г. 83 % - 48 човека

(включени на базата на направената справка в отдел “Управление на персонала” към дата 25.05.2018 г.)

 1. професор            дмн               Стефка Христова Буюклиева
 2. професор            дн                  Олег Димитров Асенов
 3. професор            доктор         Виолета Маринова Маринова
 4. професор            доктор         Георги Николов Георгиев
 5. професор            доктор         Даринка Ненчева Гълъбова
 6. професор            доктор         Димитър Петков Цветков
 7. професор            доктор         Емилия Стойчева Тодорова
 8. професор            доктор         Лъчезар Георгиев Георгиев
 9. професор            доктор         Маргарита Генова Върбанова
 10. професор            доктор         Милко Дамянов Такев
 11. професор            доктор         Мирослав Николов Гълъбов
 12. професор            доктор         Тихомир Стефанов Трифонов
 13. доцент                 доктор         Александър Маринов Ковачев
 14. доцент                 доктор         Валентин Пенев Бакоев
 15. доцент                 доктор         Галя Василева Накова
 16. доцент                 доктор         Доника Веселинова Вълчева
 17. доцент                 доктор         Емилиян Георгиев Петков
 18. доцент                 доктор         Живка Василева Радева
 19. доцент                 доктор         Златко Георгиев Върбанов
 20. доцент                 доктор         Ивайло Петров Дончев
 21. доцент                 доктор         Иванка Минчева Георгиева
 22. доцент                 доктор         Любомир Янакиев Христов
 23. доцент                 доктор         Мариана Матеева Петрова
 24. доцент                 доктор         Марияна Иванова Николова
 25. доцент                 доктор         Милен Йорданов Христов
 26. доцент                 доктор         Тодор Йорданов Тодоров
 27. доцент                 доктор         Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
 28. доцент                 доктор         Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 29. гл. ас.                   доктор         Венелин Симеонов Монев
 30. гл. ас.                   доктор         Гергана Виолетова Маркова
 31. гл. aс.                   доктор         Димо Милев Милев
 32. гл. ас.                   доктор         Калина Йорданова Иванова
 33. гл. aс.                   доктор         Мария Стефанова Джумалиева-Стоева
 34. гл. aс.                   доктор         Милена Емилова Стефанова
 35. гл. aс.                   доктор         Мирослав Димитров Петров
 36. гл. ас.                   доктор         Николай Горчев Колев
 37. гл. ас.                   доктор         Петя Йорданова Бялмаркова
 38. гл. aс.                   доктор         Росица Росенова Радоева
 39. гл. ас.                   доктор         Силвия Ангелова Върбанова
 40. гл. ас.                   доктор         Стела Валериева Георгиева
 41. гл. aс.                   доктор         Стефан Димитров Калчев
 42. гл. aс.                   доктор         Теодор Ангелов Калушков
 43. гл. aс.                   доктор         Тихомир Стефанов Стефанов
 44. ас.                         доктор         Георги Светлинов Шипковенски
 45. ас.                         доктор         Стефка Николаева Чернева
 46. ас.                                                Виктория Герасимова Бенчева
 47. ас.                                                Мая Радославова Христова
 48. ас.                                                Силвия Петьова Славчева

Представители на студенти и докторанти – 15% - 9 човека

(включени на базата на Протокола от Общото събрание на студентите и докторантите във факултет “Математика и информатика”, проведено на 15.05.2015 г. и Протокол от Общото събрание на студентите и докторантите за частичен избор на членове за попълване на квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на факултет “Математика и информатика”, проведено на 31.05.2017 г.)

 1. Невен Боянов Боянов                                          докторант            III           Информатика
 2. Петър Красимиров Неделчев                           13442                     IV           Компютърни науки
 3. Павел Иванов Христов                                        докторант            III           Информатика
 4. Стефан Георгиев Георгиев                                13482                     III           Компютърни науки
 5. Кристина Венциславова Димитрова             МПИ10740з         III           Информатика. Компютърна мултимедия
 6. Теодора Бисерова Асенова                              20005                     II            Софтуерно инженерство
 7. Любомир Георгиев Филипов                            докторант            II            Информатика
 8. София Мариянова Кянкова                              20002                     II            Софтуерно инженерство
 9. Виктория Тодорова Дунева      20003   II             Софтуерно инженерство

Представители на административния персонал – 2% - 1 човек

Включена на базата на Протокол от общото събрание на администрацията от факултет “Математика и информатика” за избор на техни представители в общото събрание на факултет “Математика и информатика”, (мандат 2015 г.-2019 г.) от  25.05. 2015 г.

 1. Михаела Тодорова Димитрова секретар ФК
СПОДЕЛИ В