Ежегодна научна сесия на Факултет "Математика и Информатика"

в съответствие с чл. 65 ал. от Закона за висшето образование
СПОДЕЛИ В