Книгоиздаване

Трети курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Икономика на книгата 24.01.2018; 12:00 ч. 403 14.02.2018; 12:00 ч. 505 гл.ас. д-р Стела Георгиева
Теория и практика на текста в книгоиздаването 29.01.2018; 10:30 ч. 403 13.02.2018; 10:30 ч. 402 доц. д-р Верка Иванова
Институции на културната памет 30.01.2018; 12:00 ч. 403 14.02.2018; 12:00 ч. 505 гл.ас. д-р Стела Георгиева
Реклама в книгоиздаването 31.01.2018; 10:00 ч. 505 12.02.2018; 10:30 ч. 505 проф. д-р Лъчезар Георгиев
гл.ас. д-р Стела Георгиева
Английски език II ч. 18.01.2018; 10:00 ч.   13.02.2018; 10:00 ч. 505 преп. Маруся Христова
Българско книгознание 09.02.2018; 10:00 ч. 503 15.02.2018; 10:00 ч. 505 доц. д-р Живка Радева
Българска литература след Първата световна война 06.02.2018; 11:00 ч. 403 16.02.2018; 11:00 ч. 505 гл. ас. д-р Илияна Димитрова
Философия на комуникациите 06.02.2018; 10:00 ч. 403 13.02.2018; 10:00 ч. 503 гл. ас. д-р Калина Иванова
Институции на Европейския съюз 06.02.2018; 10:00 ч.

403

13.02.2018; 10:00 ч. 503 гл. ас. д-р Калина Иванова

 

СПОДЕЛИ В