Библиотечно-информационни дейности

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия
дата, час

Зала

Поправителна сесия
дата, час

Зала Преподавател
Въведение в информационната наука 22.01.2018; 10:00 ч. 406 16.02.2018; 10:00 ч. 406

проф. д-р Емилия Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова
Теория и история на библиографията 26.01.2018; 09:00 ч. 504 13.02.2018; 09:00 ч. 504

доц. д-р Александър Ковачев

ас. Силвия Славчева
Български език и стил 29.01.2018; 08:30 ч. 556/Ректорат 12.02.2018; 08:30 ч. 556/Ректорат проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова
История на книгата 09.02.2018; 11:30 ч. 503 15.02.2018; 11:30 ч. 505

доц. д-р Живка Радева

ас. Силвия Славчева
Теория на масовите комуникациите и медиите1 30.01.2018; 09:00 ч. Ректорат, 200Б 16.02.2018; 09:00 ч. 403 проф. д-р Илиана Колева

Четвърти курс

Дисциплини Редовна сесия
дата, час
Зала Поправителна сесия
дата, час
Зала Преподавател
Библиотечно и библиографско краезнание 25.01.2018; 09:00 ч. 504 13.02.2018; 09:00 ч. 504 доц. д-р Александър Ковачев
Организация и управление на библиотеките 06.02.2018; 12:00 ч. 403 13.02.2018; 12:00 ч. 503

гл. ас. д-р Калина Иванова

ас. Силвия Славчева
Опазване на библиотечните документи 29.01.2018; 10:00 ч. 505 15.02.2018; 10:00 ч. 505 доц. д-р Живка Радева
Библиотечно-информационно брокерство 26.01.2018; 10:00 ч. 504 16.02.2018; 10:00 ч. 707

проф. дн Олег Асенов

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
Американска литература         гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски
Институции на Европейския съюз 06.02.2018; 10:00 ч. 403 13.02.2018; 10:00 ч. 503

гл. ас. д-р Калина Иванова

Спорт         гл. ас. д-р Милен Виденовски
Защита на населението и околната среда     12.02.2018; 15:00 ч. 506 преп. Димитър Димитров

 

 

СПОДЕЛИ В