Софтуерно инженерство

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Бази от данни 05.02.2018; 09:00 ч. 406 14.02.2018; 09:00 ч. 402 доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
гл. ас. д-р Стефан Калчев
Димитър Ников
Български език и стил (то)     12.02.2018: 10:00 ч. 4К, 307 Красимира Василева
Операционни системи 23.01.2018; 11:00 ч. 406 16.02.2018; 11:00 ч. 406 проф. д-р Емилия Тодорова
гл. ас. д-р Венелин Монев
Димитър Ников
Увод в програмирането 30.01.2018; 09:00 ч.

402

704

406
15.02.2018; 09:00 ч.

402

704

202
доц. д-р Златко Върбанов
гл. ас. д-р Венелин Монев
ас. Мая Христова
Димитър Ников
Увод в уеб технологиите 09.02.2018; 09:00, 11:00 ч. 506 16.02.2018; 09:30 ч. 606

доц. д-р Юлиана Дошкова -Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова
Димитър Ников
Факултативен курс - Ф1:
Английски език І част (то)
08.01.2018; 12:30 ч.   15.01.2018; 12:30 ч. 707 Преп. Анелия Иванова

Втори курс

Дисциплини Редовна сесия
Дата и час
Зала Поправителна сесия
Дата и час
Зала Преподаватели
Дискретни структури

30.01.2018; 9:00 ч. - задачи

202 15.02.2018; 9:00 ч. 707 Доц. д-р Валентин Бакоев
31.01.2018; 9:00 ч. - теория 202 гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
Изграждане на приложни програмни интерфейси (API) 23.01.2018; 9;00 ч. 402 14.02.2018; 12.00 ч. 402 Доц. д-р Златко Върбанов
Димитър Ников
Математически анализ І част 05.02.2018; 9:00 ч. 202 16.02.2018; 13.00 ч. 102 Проф. д-р Милко Такев
ас. Виктория Бенчева
Физическо възпитание          
Изборен курс СИ 1 PHP базирани работни рамки 07.02.2018; 8:00 ч. 306 17.02.2018; 9:00 ч. 406 Доц. д-р Тодор Тодоров
Любомир Филипов
Изборен курс СИ 1 Програмиране на C++ 07.02.2018; 10.00 ч. 402 13.02.2018; 10:00 ч. 704 Доц. д-р Ивайло Дончев
гл. ас. д-р Милена Стефанова
Изборен курс СИ 2 Информационни системи 26.01.2018; 9:00 ч. 202 14.02.2018; 9:00 ч. 402

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

Гл. ас. д-р Стефан Калчев
Изборен курс СИ 2 Системи за управление на съдържанието 26.01.2018; 10:00 ч. 506 16.02.2018; 9:30 ч. 202

Доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова

Гл. ас. д-р Силвия Върбанова
Изборен курс СИ 3 Програмиране на Java (то) 18.01.2018; 8:00 ч. 503 12.02.2018; 9:00 ч. 503 Доц. д-р Тодор Тодоров
ас. Ивайло Николов
Изборен курс СИ 3 Събитийно програмиране (то) 11.01.2018; 8:00 ч. 506 17.02.2018; 9:00 ч. 406 Доц. д-р Тодор Тодоров
Юри Стойнов
Факултативен курс - Ф3 Специализиран английски език (то) 15.01.2018; 14:15ч. 505

18.01.2018; 10:15 ч.

707 Преп. Анелия Иванова
18.01.2018; 12:15 ч. 707

 

 

СПОДЕЛИ В