Компютърни науки

Първи курс

Дисциплини Редовна сесия
Дата и час
Зала Поправителна сесия
Дата и час
Зала Преподаватели
Български език и стил (то)     12.02.2018; 14:00 ч. Ректорат, 556 Илияна Димитрова
Математически анализ 1

03.02.2018; 9:00 ч. – задачи

102 18.02.2018; 9:00 ч. 4 корпус, 302

доц. д-р Любомир Христов

04.02.2018; 9.00 ч. - теория 102 ас. Виктория Бенчева
Линейна алгебра

08.02.2018; 8:15 ч. - задачи

102, 202

14.02.2018; 8,15 ч. 102, 202 доц. д-р Милен  Христов
09.02.2018; 8.15 ч. - теория 102
Увод в компютърните науки 29.01.2018; 13.30 ч. 306 13.02.2018; 13.30 ч. 202 доц. д-р Марияна Николова
гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
Основи на програмирането 22.01.2018; 9.00 ч. 306 15.02.2018; 9.00 ч. 504, 606 доц. д-р Емилиян Петков
гл. ас. д-р Милена Стефанова
ас. д-р Росица Радоева
Организация на компютърна система 26.01.2018; 11:00 ч. 102 16.02.2018; 11: 00 ч. 506 проф. д-р Мирослав Гълъбов
гл.ас. д-р Мирослав Петров
гл. ас. д-р Теодор Калушков
Английски език І (то)     13.02.2018; 13.00 ч. 703 Доц. д-р Иванка Минчева

Втори курс

Дисциплини Редовна сесия
Дата и час
Зала Поправителна сесия
Дата и час
Зала Преподаватели
Автомати и теория на езиците 29.01.2018; 9.30 ч. и 11:00 ч. 506 16.02.2018; 9:30 ч. 202 доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова
гл. ас. д-р Силвия Върбанова
Методология на програмирането 22.01.2018; 9.00 ч. 202 12.02.2018; 10:00 ч. 202 доц. д-р Ивайло Дончев
доц. д-р Доника Вълчева

Теория на вероятностите и

математическа статистика

03.02.2018; 8:00 ч. 703, 704 17.02.2018; 14:00 ч. 703 Проф. д-р Димитър Цветков
гл. ас. д-р Николай Горчев
Числени методи 7.02.2018; 11:00 ч. 506 15.02.2018; 11:00 ч. 302 проф. д-р Георги Георгиев
ИК-КН1: Програмни интерфейси (то) 01.02.2018; 9.00 ч. 306 14.02.2018; 9:00 ч. 302 Доц. д-р Емилиян Петков
гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
ИК-КН2: Алгоритми и структури от данни 9.02.2018; 9:00 ч.

703, 704,

506

17.02.2018; 9:00 ч. 506 доц. д-р Златко Върбанов
ас. Ивайло Николов
ФК-Ф3: Специализиран английски език (то) 9.01.2018; 12:00 ч. 707 16.01.2018; 12:00 ч. 707 Преп. Анелия Иванова
Физическо възпитание (то)         Данаил Киров

Трети курс

Дисциплини Редовна сесия
Дата и час
Зала Поправителна сесия
Дата и час
Зала Преподаватели
Операционни системи 22.01.2018; 11:00 ч. 406 16.02.2018; 11:00 ч. 406 проф. д-р Емилия Тодорова
гл. ас. д-р Венелин Монев
Изкуствен интелект 31.01.2018; 9:00 ч. 506 14.02.2018; 9:00 ч. 506 доц. д-р Златко Върбанов
гл. ас. д-р Тихомир Стефанов
Информационни системи 26.01.2018; 9:00 ч. 406 12.02.2018; 14:30 ч. 406 проф. д-р Тихомир Трифонов
гл. ас. д-р Стефан Калчев
ИК-КН4: DHTML 07.02.2018; 9:30 ч. и 11:30 ч. 406 15.02.2018; 10:00 ч. 406 доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова
гл. ас. д-р Силвия Върбанова
ИК-КН5: Криптографски методи (то)     13.02.2018; 9:00 ч. 406 проф.-дмн Стефка Буюклиева
гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева

Четвърти курс

Дисциплини Редовна сесия
Дата и час
Зала Поправителна сесия
Дата и час
Зала Преподаватели
Невронни мрежи 24.01.2018; 10:00 ч. 202 15.02.2018; 10:00 506 проф. дн Олег Асенов
гл. ас. д-р Гергана Маркова
Компютърно зрение 23.01.2018; 9:00 ч. 506 16.02.2018; 13:00 ч. 506 проф. д-р Мирослав Гълъбов
гл. ас. д-р Теодор Калушков
Езикови процесори 08.02.2018; 9:30 ч. 506 16.02.2018; 9:30 ч. 202 доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова
Защита на населението и околната среда (то)     12.02.2018; 15:00 ч. 506 Димитър Димитров
ИК-КН9: Мултимедийни технологии 24.01.2018; 11:00 ч. 202 15.02.2018 г.; 10:00 ч. 506 проф. дн Олег Асенов
ас. д-р Росица Радоева
ИК-КН10: Езици за безжични комуникации (то)     15.02.2018; 10:00 ч. 506 проф. дн Олег Асенов
гл. ас. д-р Гергана Маркова
ИК-КН11: С # 22.01.2018; 11:00 ч. 506 13.02.2018; 9:00 ч. 506 доц. д-р Златко Върбанов
гл. ас. д-р Венелин Монев
ФК по математика: Теория на кодирането (то)     14.02.2018; 9:00 ч. 406

проф.-дмн Стефка Буюклиева

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
ФК-КН1: Работа в екип по проекти (то)     15.02.2018; 13:00 ч. 707 доц. д-р Доника Вълчева
ФК-КН2: Електронен бизнес (то)     15.02.2018; 11:00 ч. 707 доц. д-р Доника Вълчева
гл. ас. д-р Милена Стефанова

 

СПОДЕЛИ В