Педагогика на обучението по математика и информатика

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Аналитична геометрия 25.01.2018; 08:30 ч. 403 14.02.2018; 08:30 ч. 403 доц. д-р Галя Накова
26.01.2018; 08:30 ч 403
Линейна алгебра

06.02.2018; 08:15 ч.

503 15.02.2018; 08:15 ч. 503 доц. д-р Милен Христов

07.02.2018; 08:15 ч.

503
Математически анализ І част 03.02.2018; 08:00 ч. 703 17.02.2018; 08:00 ч. 503

проф. д-р Димитър Цветков

гл. ас. д-р Николай Горчев
Основи на програмирането 09.02.2018; 09:00 ч. 504 16.02.2018; 09:00 ч. 504

доц. д-р Ивайло Дончев

ас. Мая Христова
Увод в информатиката 10.02.2018; 11:00 ч. 504 16.02.2018; 11:00 ч. 406

проф. д-р Емилия Тодорова

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
Увод във висшата математика     13.02.2018; 13:00 ч 703 доц. д-р Иванка Минчева
Български език и стил     12.02.2018; 14:00 ч. Ректорат, 556 гл. ас. д-р Илияна Димитрова

Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Психология 24.01.2018; 12:00 ч. 503 12.02.2018; 12:00 ч. 504

доц. д-р Марияна Няголова

Иванела Анчева
Училищен курс по алгебра и анализ 31.01.2018; 13:00 ч. 503 15.02.2018; 13:00 ч. 503 проф. д-р Виолета Маринова
Училищен курс по геометрия 30.01.2018; 13:00 ч. 503 15.02.2018; 09.00 ч. 306 доц. д-р Иванка Минчева
Аналитична механика 07.02.2018; 11:00 ч. 403 14.02.2018; 11:00 ч. 306 проф. д-р Георги Георгиев
Дискретна математика     12.02.2018; 09:00 ч. 302

доц. д-р Валентин Бакоев

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
Български език и стил     12.02.2018: 10:00 ч. 4К, 307 Красимира Василева
Физическо възпитание         Димитър Николов
Спорт         Димитър Николов

Четвърти курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Интернет приложения в образованието 29.01.2018; 10:00 ч. 306 13.02.2018; 10:00 ч. 606 гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
Обектно ориентиран анализ и проектиране 25.01.2018; 10:00 ч. 503 12.02.2018; 10:00 ч. 202 доц. д-р Ивайло Дончев
Защита на населението и околната среда     12.02.2018; 15:00 ч. 506 Димитър Димитров
Текуща педагогическа практика по информатика         доц. д-р Марияна Николова
Компютърна математика 24.01.2018; 10:00 ч. 606 12.02.2018; 10:00 ч. 606 гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
Електронно обучение     13.02.2018; 13:00 ч. 505

доц. д-р Доника Вълчева

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова
Електронен бизнес     15.02.2018; 11:00 ч. 707

доц. д-р Доника Вълчева

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

 

 

СПОДЕЛИ В