Научна конференция на младите изследователи - 13.5.2016 година

ОТКРИВАНЕ, АУДИТОРИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ”
ДАРЕНИЕ И СЕРТИФИКАТИ

 

Връчване на дарение
от Лайънс клуб “Велико Търново Царевец“
на Изабела Красимирова Томова,
специалност “Компютърни науки“,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”

 Връчване на сертификати на студентите, участвали в работата по
Европейски проект от програмата Еразъм+, КД 2
“Social Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework”
ПОКАНЕН ДОКЛАД

 

Поканен доклад на тема:
“Ползи от научноизследователската дейност на студенти
и докторанти по информатика и информационни технологии извън университета“,
гл. ас. д-р Филип Петров Петров, СУ “Св. Климент Охридски“ и инж. Десислав Андреев Андреев, ТУ – София

 


НАГРАДИ

 

Награда за теоретично изследване
Петя Белева-Димитрова,
докторант - специалност “Информатика”,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
и Андрей Златков Върбанов
Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” гр. В. Търново
с доклад на тема “Диофантови уравнения от втора степен и числа на Пел”

 

Награда за приложимост
Петя Вангелова Дживторова-Недялкова,
специалност “Компютърни науки“,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
с доклад на тема “Разработване на мобилно приложение „Педометър” под Android”

Награда за приложимост
Мария Атанасова Желязкова,
специалност “Информатика. Компютърна мултимедия“,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
с доклад на тема “Ролята на ИКТ в обучението по История и цивилизация”


 

Награда за перспективност
Невен Боянов Боянов,
докторант - специалност "Информатика”,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
с доклад на тема “Изследване на генерираните поредици от хардуерно подпомогнат генератор на псевдослучайни числа”

 

Награда за перспективност
Диана Петрова Петрова,
докторант - специалност “Методика на обучението по информатика”, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”
с доклад на тема “Количествени показатели на качествени величини”


Награда за презентация
Христо Стоянов Христов,
докторант - специалност “Методика на обучението по математика” ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”
с доклад на тема “Кликерите като инструмент за формиращо оценяване в часовете по математика”

Специална награда на Декана
на Факултет “Математика и информатика”
Любомир Георгиев Филипов,
специалност “Информатика. Информационни системи”,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
с доклад на тема “Изследване на PHP7”


Специална награда на спонсора
Благовеста Недкова Костадинова,
специалност “Книгоиздаване”,
ФМИ, ВТУ “Св. св. Kирил и Mетодий”
с доклад на тема “Библиотерапия. Библиотерапевтични проекти по света”

 

СПОДЕЛИ В