Научна конференция на младите изследователи - 15.5.2015 година

ОТКРИВАНЕ, АУДИТОРИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ”


 
 СЕКЦИЯ 1


СЕКЦИЯ 2

 
 НАГРАДИ


Награда за ПРИЛОЖИМОСТ
Зарко петров петров
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
доклад на тема “Уеббазирана информационно-резервационна система за забележителности”
научен консултант доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

Награда за перспективност
Надя Делчева Делчева
докторант “Методика на обучението по математика”
доклад на тема “Модел на математическата компетентност в унисон с Европейската референтна рамка”
научен консултант проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова


 

Награда за теоретично изследване
Мирослав Стефанов Стоимиров
докторант “Методика на обучението по математика”
доклад на тема “Занимателна задача “Картинна галерия“”
научен консултант проф. д-р Здравко Вутов Лалчев

 

Награда за презентация
Секция 1
Труонг Динх Дунг (Truong Dinh Dung)
специалност “Военни комуникационни и Информационни Системи”
доклад на тема “Някои аспекти на обучението
по математика в СР Виетнам”
научни консултанти:
проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов, доц. д-р Иван Симеонов Иванов


Секция 2
Адриана Иванова, Благовеста Костадинова
специалност “Книгоиздаване”
доклад на тема “Списание BRAVO – съвременна медия с традиции за младежите в Европа”
научен консултант доц. д-р Живка Василева Радева

Секция 2
Специална награда на Декана на Факултет “Математика и Информатика”
Евгения Тотева Илиева
докторант “Методика на обучението по математика”
доклад на тема “Метод инверсия в обучението по математика 5. – 9. клас”
научен консултант проф. д-р Маргарита Генова ВърбановаСЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 2

 
 

 

СПОДЕЛИ В