Студентска научна сесия – 2014 посветена на деня на Европа

Награди от Студентска научна сесия - 2014 посветена на Деня на Европа, 9 май 2014 годинаНаграда за приложимост


Любомир Георгиев Филипов,

специалност “Информатика”

доклад на тема “NoSQL бази данни”

научен консултант доц. д-р Златко Върбанов

Мария Юри Тотевска,

специалност “Библиотечно-информационни дейности”

доклад на тема “Професия библиотекар в очите на хората”

научен консултант д-р Калина Иванова


Елизабет Трифонова Здравкова,

специалност “Библиотечно-информационни дейности”

доклад на тема “Виртуалните библиотеки и интернет”

научен консултант д-р Калина ИвановаНаграда за перспективност


Габриела Михайлова Чотова,

специалност “Информатика. компютърна мултимедия”

доклад на тема “Ролята на електронната библиотека в обучението по информационни технологии”

научен консултант доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова


Мартина Мартинова Янкова,

специалност “Библиотечно-информационни дейности”

доклад на тема “Обществените библиотеки – мост между Е-правителство и гражданите”

научен консултант д-р Калина ИвановаНаграда за презентация


Христина Тодорова Василева,

специалност “Книгоиздаване”

доклад на тема “Дигитализация и бъдеще на книгата”

научен консултант гл. ас. Георги Игнатов


Благовеста Костадинова, Иванка Ангелова,

специалност “Книгоиздаване”

доклад на тема “Промоция и реклама в книгоиздаването”

научен консултант проф. д-р Елена ГеоргиеваСпециална награда на Декана

на Факултет “Математика и Информатика”


Елица Иванова Бакалова,

специалност “Компютърни науки”

доклад на тема “Клавиатура за телефони със сензорен екран”

научен консултант доц. д-р Емилия Тодорова

Елица Иванова Бакалова,

специалност “Компютърни науки”

доклад на тема “Защита на изображение с воден знак”

научен консултант гл. ас. д-р Тодор ТодоровНаграда за теоретично изследване

не се присъжда

СПОДЕЛИ В