Студентска научна сесия - 2013 посветена на 50 годишнината на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Награди от Студентска научна сесия посветена на 50-годишнината на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 13 май 2013 година

 
 


НАГРАДА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
ХРИСТО АНГЕЛОВ,
СПЕЦИАЛНОСТ “ПРАВО”
доклад на тема “Електронно правосъдие”,
научен консултант гл. ас. Христо Орманджиев


НАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ
МАРИАНА МАЛЮШКА,
СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
доклад на тема “Приложение за електронен магазин”
научен консултант проф. д-р Маргарита ТодороваНАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ
МАДЛЕН МИЛКОВА,
СПЕЦИАЛНОСТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
доклад на тема “Създаване на компютърно- подпомогната система
за проверка на знанията по информационни технологии”
научен консултант доц. д-р Марияна Николова


НАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ
ИВАН ГЕОРГИЕВ,
СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
доклад на тема “Реализация на алгоритъм на Хъфман за компресиране без загуби
и метод за ефективно съхранение на двоични низове”
научен консултант ас. Венелин МоневНАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ,
СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
доклад на тема “Обогатена реалност”
научен консултант доц. д-р Мирослав Гълъбов


НАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ
ЙОАН-АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ, ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ,
СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”
доклад на тема “Zend Framework 2”
научен консултант гл. ас. д-р Тодор ТодоровНАГРАДА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВИЛИАН ИЛИЙКОВ, СИМЕОН ХЪНТОВ, РАЯ КРЪСТЕВА,
СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
доклад на тема “Open source алтернативи на платения софтуер”
научен консултант доц. д-р Георги Тодоров


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДЕКАНА
НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
ПЕТЪР ХРИСТОВ,
СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
доклад на тема “Реализация и емпиричен анализ на приоритетни опашки ”
научен консултант доц. д-р Валентин Бакоев

 

СПОДЕЛИ В