Официално връчване на дипломите на випуск 2015

 На 8 април 2016 г. в Аулата на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” официално се връчиха дипломите на абсолвентите от факултет “Математика и информатика” - випуск 2015 година.

 

 

 В рамките на честването на празника на факултета – 11 април, бяха връчени грамоти на проф. д-р Ангел Смрикаров, почетен професор на факултет “Математика и информатика” и госпожа Стоянка Смрикарова - заслужил доцент на Русенския университет, почетен преподавател на факултет “Математика и информатика”.

      

            От завършилите през 2015 година 143 абсолвенти, 31 са отличниците от ОКС “магистър”, 9 от които с пълно отличие. Тридесет и осем са отличниците от ОКС “бакалавър”, 9 от специалност “Компютърни науки”, 5 от специалност “Информатика”, 5 от специалност “Математика и информатика”, 12 от специалност “Книгоиздаване” и 7 от специалност “Библиотечно-информационни дейности”.

 

            За отличниците, завършили образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”, бяха осигурени специални награди от спонсорите на факултета. Награди получиха и всички абсолвенти, присъствали на церемонията. Тази година тържественият ритуал се осъществява с любезното съдействие на “Тремол” ООД гр. Велико Търново и "МУСАЛА СОФТ" ООД гр. София.

 

ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСК 2015

 

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ВЛАДЕВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

ДЕНИЦА ЕВГЕНИЕВА ВАЧКОВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

МАДЛЕН ДАНИЕЛОВА МИЛКОВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

НЕВЕНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

ПОЛЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ.

ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

СИМЕОН ВЛАДИМИРОВ ХЪНТОВ, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

СТЕФКА ИЛИЯНОВА СТЕФАНОВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

ХРИСТИНА МАНОЛОВА ИЛИЕВА, МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00

 

 

 

МИЛЕТА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.98

 

 

 

РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.98

 

 

 

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.96

 

 

 

ИЛОНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “КНИГОИЗДАВАНЕ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.95

 

Дипломата бе връчена от д-р Иван Александров,

директор на Регионална библиотека "П.Р.Славейков" гр. В. Търново.

 

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.92

 

 

ЕЛИЦА ИВАНОВА БАКАЛОВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.92

 

 

 

ДЕНИЦА СЛАВЕВА СЛАВЕВА, БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”

С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5.89

 

 

 

 

ЕМАНУИЛ ДОНЧЕВ – СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”:

  

„Когато дойдох в университета, аз вече имах седем години стаж по специалността и си мислех, че няма какво повече да науча. Благодарение на преподавателите от факултет „Математика и информатика”, сега съм щастлив да кажа, че това не е така!”

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”, ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

"ВИСОКО, ВИСОКО!"

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”, ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МАТЕМАТИКА ИИНФОРМАТИКА”,

 ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КНИГОИЗДАВАНЕ”,

 ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”,

 ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”,

 ОКС „МАГИСТЪР”

 

 

 

АБСОЛВЕНТИ

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”,

И СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”

 ОКС „МАГИСТЪР”

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В