Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 02.06.2017 г.)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ОБЩО СЪБРАНИЕ

мандат 2015 г.– 2019 г.

 

Председател:

доц. д-р Марияна Иванова Николова

 

Заместник-председател:

доц. д-р Живка Василева Радева

 

 

СПИСЪК на членовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на факултет “Математика и информатика”,

насрочено на 26.06.2017 г.

 

Членове на академичния състав на основен трудов договор към 26.05.2017 г.

83 % - 47 човека

(включени на базата на направената справка в отдел “Управление на персонала” към дата 26.05.2017 г.)

академична

длъжност

научна степен

Трите имена

1.           

професор

дмн

Стефка Христова Буюклиева

2.           

професор

дн

Олег Димитров Асенов

3.           

професор

доктор

Виолетка Маринова Маринова

4.           

професор

доктор

Георги Николов Георгиев

5.           

професор

доктор

Даринка Ненчева Гълъбова

6.           

професор

доктор

Димитър Петков Цветков

7.           

професор

доктор

Емилия Стойчева Тодорова

8.           

професор

доктор

Лъчезар Георгиев Георгиев

9.           

професор

доктор

Маргарита Генова Върбанова

10.         

професор

доктор

Милко Дамянов Такев

11.         

професор

доктор

Мирослав Николов Гълъбов

12.         

професор

доктор

Тихомир Стефанов Трифонов

13.         

доцент

доктор

Александър Маринов Ковачев

14.         

доцент

доктор

Валентин Пенев Бакоев

15.         

доцент

доктор

Галя Василева Накова

16.         

доцент

доктор

Доника Веселинова Вълчева

17.         

доцент

доктор

Емилиян Георгиев Петков

18.         

доцент

доктор

Живка Василева Радева

19.         

доцент

доктор

Златко Георгиев Върбанов

20.         

доцент

доктор

Ивайло Петров Дончев

21.         

доцент

доктор

Иванка Минчева Георгиева

22.         

доцент

доктор

Любомир Янакиев Христов

23.         

доцент

доктор

Мариана Матеева Петрова

24.         

доцент

доктор

Марияна Иванова Николова

25.         

доцент

доктор

Милен Йорданов Христов

26.         

доцент

доктор

Тодор Йорданов Тодоров

27.         

доцент

доктор

Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

28.         

доцент

доктор

Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

29.         

гл. ас.

доктор

Венелин Симеонов Монев

30.         

гл. ас.

доктор

Гергана Виолетова Маркова

31.         

гл. aс.

доктор

Димо Милев Милев

32.         

гл. ас.

доктор

Калина Йорданова Иванова

33.         

гл. aс.

доктор

Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

34.         

гл. aс.

доктор

Милена Емилова Стефанова

35.         

гл. aс.

доктор

Мирослав Димитров Петров

36.         

гл. ас.

доктор

Николай Горчев Колев

37.         

гл. ас.

доктор

Петя Йорданова Бялмаркова

38.         

гл. aс.

доктор

Росица Росенова Радоева

39.         

гл. ас.

доктор

Силвия Ангелова Върбанова

40.         

гл. ас.

доктор

Стела Валериева Георгиева

41.         

гл. aс.

доктор

Стефан Димитров Калчев

42.         

гл. aс.

доктор

Теодор Ангелов Калушков

43.         

гл. aс.

доктор

Тихомир Стефанов Стефанов

44.         

ас.

 

Виктория Герасимова Бенчева

45.         

ас.

 

Ивайло Здравков Николов

46.         

ас.

 

Силвия Петьова Славчева

47.         

ас.

 

Стефка Николаева Чернева

 

 

Представители на студенти и докторанти – 15% - 9 човека

(включени на базата на Протокола от Общото събрание на студентите и докторантите във факултет “Математика и информатика”, проведено на 15.05.2015 г. и Протокол от Общото събрание на студентите и докторантите за частичен избор на членове за попълване на квотата на студентите и докторантитте в Общото събрание на факултет “Математика и информатика”, проведено на 31.05.2017 г.)

Трите имена

Факултетен

номер

курс

специалност

48.         

Невен Боянов Боянов

докторант

III

Информатика

49.         

Мая Радославова Христова

докторант

III

Информатика

50.         

Петър Красимиров Неделчев

13442

IV

Компютърни науки

51.         

Ралица Лъчезарова Якимова

15866

IV

Математика и информатика

52.         

Стефан Красимиров Тодоров

18079

IV

Информатика

53.         

Павел Иванов Христов

докторант

III

Информатика

54.         

Кристина Венциславова Димитрова

МПИ10740з

III

Информатика. Компютърна мултимедия

55.         

Теодора Бисерова Асенова

20005

I

Софтуерно инженерство

56.         

Любомир Георгиев Филипов

докторант

I

Информатика

 

 

Представители на административния персонал – 2% - 1 човек

Включена на базата на Протокол от общото събрание на администрацията от факултет “Математика и информатика” за избор на техни представители в общото събрание на факултет “Математика и информатика”, (мандат 2015 г.-2019 г.) от  25.05. 2015 г.

Трите имена

длъжност

57.         

Михаела Тодорова Димитрова

секретар ФК

 

 

02.06.2017 г.

Председател на ФИК
на факултет “Математика и информатика”:
проф. дн Олег Асенов

Председател на ОС на ФМИ:
доц. д-р Марияна Николова

 

СПОДЕЛИ В