Практики и стажове

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (математика, информатика и информационни технологии)
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
СПОДЕЛИ В