Общо събрание

Мандат 2023-2027

Председател на Общото събрание, мандат 2023-2027: проф. дн Стефка Христова Буюклиева
Заместник-председател на Общото събрание, мандат 2023-2027: доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тородорва

Мандат 2019-2023

Председател на Общото събрание, мандат 2019-2023: Проф. дн Олег Димитров Асенов
Заместник-председател на Общото събрание, мандат 2019-2023: Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Мандат 2015-2019

Председател на Общото събрание, мандат 2015-2019: доц. д-р Марияна Иванова Николова
Заместник-председател на Общото събрание, мандат 2015-2019: доц. д-р Живка Василева Радева

Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 27.05.2016 г.)
Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 02.06.2017 г.)
Състав на ОС за мандат 2015-2019 (актуален към 25.05.2018 г.)

СПОДЕЛИ В