КОМИТЕТИ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели:

Проф. д-р Стоянка Лазарова

Проф. д-р Димитър Димитров

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт


Членове:

проф. дн Георги Тотков, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
проф. д-р инж. Ангел Смрикаров, Русенски университет "Ангел Кънчев"
проф. д-р инж. Ваня Стойкова, Тракийски университет - Стара Загора
проф. д-р Даниела Тупарова, Югозападен университет "Неофит Рилски"
проф. д-р Маринела Михова, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
проф. д-р Силвия Парушева, Икономически университет - Варна
проф. д-р арх. Стоянка Иванова, Университет по архитектура, строителство и геодезия
проф. д-р инж. Цветомир Василев, Русенски университет "Ангел Кънчев"
Полк. доц. д-р инж. Петко Димов, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
доц. д-р инж. Алдениз Рашидов, Технически университет - Габрово
доц. д-р Благовесна Йовкова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р инж. Галина Иванова, Русенски университет "Ангел Кънчев"
доц. д-р Добромир Илиев, Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
доц. д-р Катя Михайлова, Университетът за национално и световно стопанство
доц. д-р инж. Лъчезар Лазаров, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели:

проф. д-р Стоянка Лазарова

проф. д-р Маринела Михова


Членове:

проф. дн Красимира Колева - Минева
доц. д-р Ангелина Марковска
доц. д-р Даниела Йорданова
доц. д-р Дияна Димитрова
доц. д-р Иван Бянов
доц. д-р Мария Иванова
доц. д-р Силвия Тодорова
гл.ас. д-р Борислава Иванова
гл.ас. д-р Васил Милев
гл.ас. д-р Маргарита Калейнска
гл.ас. д-р Тамара Драганова - Стойкова
Ивелина Тасева
Мария Давидова
Мариета Обрешкова

СПОДЕЛИ В