РЕГИСТРАЦИЯ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Такси за правоучастие:

  • Присъствено – 150 лв. Таксата включва материалите на конференцията, кафепауза и вечеря на един участник.
  • Онлайн - без такса.

Таксата се внася по банков път на следната сметка:

IBAN: BG 74 UBBS 74281010800614

BIC: UBBS BGSF

Национален център за дистанционно обучение

Основание за плащане: Такса правоучастие 

Регистрационен формуляр

https://forms.office.com/e/N8g9CRUEs1

СПОДЕЛИ В