ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 
ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Технически изисквания за оформление: https://journals.uni-vt.bg/dt/bul/req.aspx


ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: s.lazarova@live.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В