ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Целите на X-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища са:

• да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;

• да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;

• да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.


ТЕМАТИЧНИ СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;

• Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;

• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;

• Дигиталното поколение и образователната система;

• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;

• Качество на електронното обучение;

• Възможности и ограничения на електронното оценяване;

СРОКОВЕ

• до 30.05.2024 г. – попълване и изпращане на регистрационен формуляр

• до 30.06.2024 г. – изпращане на докладите по електронна поща

• до 20.07.2024 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет

• до 31.07.2024 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие


ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

• български

• английски


След процедура по двойно анонимно рецензиране докладите ще бъдат публикувани в списание "Дигитални образователни технологии" - https://journals.uni-vt.bg/dt/bul/.

Одобрените от редакционна колегия доклади по желание на авторите ще бъдат публикувани в сп. Педагогика - https://pedagogy.azbuki.bg/

Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете на електронните адреси:

s.lazarova@live.uni-vt.bg
проф. Стоянка Лазарова

do@live.uni-vt.bg
Мария Давидова
Ивелина Тасева

СПОДЕЛИ В