ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;

• Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;

• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;

• Дигиталното поколение и образователната система;

• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;

• Качество на електронното обучение;

• Възможности и ограничения на електронното оценяване.


ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

1.

Автор: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – Софийски университет

Почетен председател на Националния център за дистанционно обучение

2.

Автор: проф. дн Георги Тотков – Пловдивски университет

Член на Управителния съвет на на Националния център за дистанционно обучение

3.

Автор: проф. д-р Ангел Смрикаров – Русенски университет

Ръководител на Център за иновативни образователни технологии в Русенския университет

СПОДЕЛИ В