ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ инициират X-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 26-27 септември 2024 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, България и Ви канят най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.

Проф. д-р Стоянка Лазарова
Председател на Организационния комитет
Директор на Национален център за дистанционно обучение

СПОДЕЛИ В