Директорски съвет (мандат 2019-2023)

Директорски съвет на Центъра за дистанционно обучение

  1. проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов– Зам.-ректор по учебната дейност
  2. проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева – Лазарова – Директор ЦДО
  3. доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров – Директор УКИЦ;
  4. доц. д-р Петя Иванова Петрова – Представител на Стопански факултет;
  5. доц. д-р Лидия Николова Колева – Представител на Педагогически факултет;
  6. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева – Представител на Факултет Математика и Информатика
  7. доц. д-р Галин Богданов Петров – Представител на Исторически факултет
  8. доц. д-р Свилен Милков Тутеков – Представител на Православен богословски факултет
  9. проф. д-р Антон Веселинов Гецов – Представител на Център за квалификация
  10. доц. д-р Петя Димитрова Събева – Представител на Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДПОКПС)
СПОДЕЛИ В