Проведени събития

Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски, 15-17 ноември 2015 г. (Цамблакови четения. Велико Търново, 2019)

Пространства на паметта, 26 – 29 октомври 2017 г. (ТКШ 11. Велико Търново, 2019)

Търновска книжовна школа 1371­–1971, 11–14.10.1971 (ТКШ 1. С., 1974)

Ученици и последователи на Евтимий Търновски, 20–23.05.1976 (ТКШ 2. С., 1980)

Григорий Цамблак – живот и творчество, 12–15.11.1980 (ТКШ 3. С., 1984)

Културно развитие на българската държава (краят на XII – XIV век), 16–18.10.1985 (ТКШ 4. С., 1985)

Паметници. Поетика. Историография, 06–08.09.1989 (ТКШ 5. В. Търново, 1994)

Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят, 26–28.09.1994 (ТКШ 6. В. Търново, 1999)

Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, 08–10.10.1999 (ТКШ 7. В. Търново, 2002)

Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Ангел Давидов и проф. дфн Георги Данчев, 13–14.12.2002 (Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ангел Давидов. В. Търново, 2004; Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. В. Търново, 2004)

Теодосиеви четения. 640 години от успението на преп. Теодосий Търновски, 27 ноември 2003 (Теодосиеви четения. В. Търново, 2005)

Св. Евтимий, патриарх търновски, и неговата духовна мисия в Европа, 14–16.10.2004 (ТКШ 8. В. Търново, 2007)

Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит московски, септември 2008 (Киприанови четения. В. Търново, 2008)

Търново и идеята за християнския универсализъм XII–XV век, 15–17.10.2009 (ТКШ 9. В. Търново, 2011)

Търновската държава на Духа, 17–19.10.2013 (ТКШ 10. В. Търново, 2015)

СПОДЕЛИ В