Международна научна конференция по философия „Перспективи пред философията и философското образование“

16-17.11.2023 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

По повод на Световния ден на философията в Пети корпус на Великотърновския университет бе открита Международна научна конференция на тема „Перспективи пред философията и философското образование“, организирана от Философския факултет.

Научният форум, посветен на 60-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бе открит с приветствие от заместник-ректора по международната дейност доц. д-р Анна Иванова, която поздрави всички участници и гости от свое име и от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров.  Заместник-ректорът по качеството и акредитацията и ръководител на катедра „Философски науки“ проф. д.н. Вихрен Бузов представи перспективите за изучаването на дисциплината философия в училище. Бяха засегнати и широк кръг въпроси, свързани с историята и развитието на българската философка мисъл.

За събитието участие са заявили близо 30 учени – професори, доценти, доктори, докторанти и студенти, от България, Турция, Косово, Полша и Унгария.

СПОДЕЛИ В