Учебна 2022/2023 година

До студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – модул „учител по философия“ и за студентите от специалност „Философия“ и „ПОИФ“, гр. В. Търново и Филиал-Враца 

Уважаеми колеги,
Датите за провеждане на заключителния изпит по държавен (практико-приложен) изпит през 2023 г.: 

  • първа сесия:
    • 27 юни 2023 година, от 10:00 часа, зала: 508, учебен корпус 5 на ВТУ. 

  • втора сесия:
    • 29 септември 2023 година, от 10:00 часа, зала: 505, учебен корпус 5 на ВТУ. 

От Деканското ръководство

Списъци на студентите допуснати до държавен изпит


До студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – модул „учител по философия“ и за студентите от специалност „Философия“ и „ПОИФ“, гр. В. Търново и Филиал-Враца 


Уважаеми колеги,
Датата за провеждане на заключителния изпит по държавен (практико-приложен) изпит през 2023 г.: 

  • 17 февруари 2023 година , от 10:00 часа, зала: 508, учебен корпус 5 на ВТУ. 

От Деканското ръководство
СПОДЕЛИ В