Мандат 2019-2023 година

Списък
на членовете на Факултетния съвет на Философски факултет
мандат 2019 г.–2023 г.


ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф. д-р Георги Василев Камарашев
 3. проф. д-р Даниела Христова Тасевска
 4. проф. д-р Елена Атанасова Бораджиева
 5. проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
 6. проф. дпсн Красимира Петрова Колева-Минева
 7. проф. дпн Тодор Георгиев Галунов
 8. проф. дпн Филип Иванов Узунов
 9. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
 10. доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 11. доц. д-р Георги Стоянов Белогашев
 12. доц.д-р Деница Василева Узунова
 13. доц. д-р Добрин Кирилов Добрев
 14. доц. д-р Иво Ангелов Дочков
 15. доц. д-р Мая Йорданова Русева
 16. доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 17. доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов
 18. доц. д-р Росен Димитров Рачев
 19. доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
 20. доц.дн Цвета Тодорова Маркова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас.д-р Олга Стефанова Стоянова – Енчева

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 1. Александър Романов Узунов – МП "Психология"
 2. Магдалена Пламенова Петрова –ІІI к. Психология
 3. Мартин Стоянов Стоянов – III к. Психология
 4. Цветелина Иванова Данчева – III к. Философия
СПОДЕЛИ В