Общо събрание, мандат 2023-2027 г.

Председател:

Зам.-председател:

Списъчен състав на ОС на ФсФ (2023-2027 г.) към дата 30.06.2023 г.

ХАБИЛИТИРАНИ - 28

 1. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
 2. доц. д-р Анна Маринова Иванова
 3. проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 4. проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
 5. доц. дн Георги Атанасов Георгиев
 6. проф. д-р Георги Василев Камарашев
 7. доц. д-р Георги Стоянов Белогашев
 8. проф. д-р Даниела Христова Тасевска
 9. доц. д-р Деница Василева Узунова
 10. доц. д-р Добрин Кирилов Добрев
 11. доц. д-р Иван Кирилов Иванов
 12. доц. д-р Иван Стойков Стоянов
 13. доц. д-р Иво Ангелов Дочков
 14. проф. д-р Красимира Александрова Йонкова
 15. проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева
 16. доц. д-р Манол Николов Манолов
 17. доц. д-р Марияна Димитрова Няголова
 18. доц. д-р Мая Йорданова Русева
 19. доц. д-р Милен Иванов Маринов  
 20. доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 21. доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов
 22. доц. д-р Росен Димитров Рачев
 23. доц. д-р Росен Йорданов Русев
 24. доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
 25. доц. д-р Тихомир Иванов Солаков
 26. проф. дн Тодор Георгиев Галунов
 27. проф. дн Филип Иванов Узунов
 28. доц. дн Цвета Тодорова Маркова

НЕХАБИЛИТИРАНИ – 10

 1. ас. д-р Александър Романов Узунов
 2. гл. ас. д-р Горан Стойковски
 3. гл. ас. д-р Доротея Росенова Дунева
 4. гл. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева
 5. гл. ас. д-р Ива Николова Шишкова
 6. гл. ас. д-р Мария Николаева Христова
 7. гл. ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева
 8. гл. ас. д-р Пепа Иванова Бузова
 9. гл. ас. д-р Петя Иванова Трифонова-Димитрова
 10. гл. ас. д-р Стоян Иванов Бъчваров

СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ – 8

 1. Симона Калинова Руменова, студент, специалност „Психология“, 1 курс, редовно обучение, фак. № 2207010836
 2. Мартин Невенов Николов, студент, специалност „Психология“, 1 курс, редовно обучение, фак. № 2207011675
 3. Калоян Каменов Крайчев, студент, специалност „Психология“, 1 курс, редовно обучение, фак. № 2207011735
 4. Кристиян Петров Ангелов, студент, специалност „Философия“, 4 курс, редовно обучение, фак. № 1907011273
 5. Пламена Димитрова Алексиева, студент, специалност „Психология“, 2 курс, редовно обучение, фак. № 2107014039
 6. Любомира Сашева Николова, студент, специалност „Психология“, 1 курс, задочно обучение, фак. № 2207010526
 7. Христиана Пенева Димитрова, студент, специалност „Психология“, 2 курс, редовно обучение, фак. № 2107013385
 8. Мариана Павлова Йончева, докторант по докторска програма „История на философията“

АДМИНИСТРАЦИЯ - 1

 1. Теодора Пламенова Трънкова
СПОДЕЛИ В