Списъци на студентите допуснати до държавен изпит

Писмен държавен изпит за специалност “Психология”, ОКС магистър, задочна форма на обучение в Корпус 5, зала: 400

Начало: 9:00 часа

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ – ОКС МАГИСТЪР, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
от специалност: Психология , форма на обучение: Задочна, курс: 2 , учебна година: 2022 - 2023 , текущ семестър: 4

Фак. номер

2107012693

2107012696

2107012706

2107012731

2107012748

2107012757

2107012770

2107012774

2107012832

2107012913

2107012916

2107012926

2107012996

2107013031

2107013037

2107013039

2107013063

2107013069

2107013123

2107013124

2107013126

2107013550

2107013597

2107013598

2107013692

2107013777

2107013779

2107013783

2107013900

2107013962

2107013963

2107014070

2107014080

2107014122

2107014129

2107014187

2307010032

Писмен държавен изпит за специалност “Психология”, ОКС магистър, задочна форма на обучение в Корпус 5, зала: БИЦ

Начало: 9:00 часа

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ – ОКС МАГИСТЪР, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
от специалност: Психология , форма на обучение: Задочна, курс: 2 , учебна година: 2022 - 2023 , текущ семестър: 4

Фак. номер

2107011941

2107012026

2107012033

2107012039

2107012042

2107012050

2107012090

2107012096

2107012115

2107012116

2107012123

2107012149

2107012156

2107012157

2107012185

2107012195

2107012200

2107012214

2107012217

2107012222

2107012227

2107012318

2107012336

2107012346

2107012368

2107012369

2107012373

2107012376

2107012439

2107012471

2107012478

2107012552

2107012557

2107012610

2107012617

2107012645

2107012647

2107012649

СПОДЕЛИ В