Международен научен семинар на аналитичните общества от България и Румъния „Опит, език, познание“ 7-9.10.2022 г.

На 7 и 8 октомври 2022 г. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Философски факултет, е домакин на Международен научен семинар на обществата по аналитична философия от Румъния и България "Опит, език, познание".  Участват учени от най-авторитетните академични институции на двете страни. Той бе открит с доклад на зам.ректора на ВТУ проф.дн Вихрен Бузов "Проблема за юридическото доказване в епистемологична перспектива". Участниците бяха поздравени от името на Ректора проф. д-р Христо Бонджолов. На 8.10 доклад  изнесе проф. Мирча Думитру, бивш ректор на Университета в Букурещ и бивш министър на образованието на Румъния, председател на Румънската философска асоциация. Проведоха се изключително интересни дискусии. Форумът е част от програмата за 30-годишнината на специалност Философия във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". На 17-18 ноември за Международния ден на философията ще проведем международна конференция "30 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с участници от Румъния, Сърбия и България.

Благодарим на доц.д-р Марина Бакалова и доц.д-р Анна Иванова от Българското общество по аналитична философия за тяхната активност в организацията на този форум, който се надяваме да бъде начало на следващи срещи!


СПОДЕЛИ В