Списък на академичните наставници на студентските групи по специалности и курсове за учебната 2021/2022

СПИСЪК
на академичните наставници/тюторите на студентските групи по специалности и курсове, ОКС „Бакалавър” за учебната 2021-2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИМЕ НА НАСТАВНИК

ЕЛ. ПОЩА

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ФИЛОСОФИЯ

І

Р

гл. ас. д-р Стоян Иванов Бъчваров

s.bachvarov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

Р

доц. д-р Иво Ангелов Дочков

ivo.angelov@ts.uni-vt.bg

Вторник

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

Р

доц. д-р Росен Димитров Рачев

r.rachev@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІV

Р

доц. д-р Анна Маринова Иванова

anna.ivanova@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

І

З

гл.ас. д-р Милен Иванов Маринов

m.marinov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

З

доц. д-р Георги Стоянов Белогашев

g.belogashev@ts.uni-vt.bg

Сряда

12:00 - 14:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

З

доц. д-р Деница Василева Узунова

d.uzunova@ts.uni-vt.bg

Вторник

10:00 - 12:00 часа

ФИЛОСОФИЯ

ІV

З

гл.ас. д-р Ива Николова Шишкова

i.shishkova@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

08:00 - 10:00 часа


ПСИХОЛОГИЯ

І

Р

гл. ас. д-р Доротея Росенова Дунева

d.duneva@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00 - 12:00 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІI

Р

гл. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева

z.georgieva@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

12:15 – 14:15 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІІI

Р

гл. ас. д-р Манол Николов Манолов

m.manolov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

14:00 - 16:00 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

Р

гл. ас. д-р Иван Стойков Стоянов

ivan.stoyanov@ts.uni-vt.bg

Вторник

08:15 - 10:15 часа

ПСИХОЛОГИЯ

І

З

проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова

v.chavdarova@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10:00 - 12:00 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІІ

З

проф. д-р Елена Атанасова Бораджиева

e.boradzhieva@ts.uni-vt.bg

Вторник

10:15 – 12:15 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІII

З

гл. ас. д-р Иван Кирилов Иванов

i.k.ivanov@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

12:00 – 14:00 часа

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

З

гл. ас. д-р Мария Николаева Христова

m.nikolaeva@ts.uni-vt.bg

Сряда

12:00 – 14:00 часа


ПОЛИТОЛОГИЯ

ІV

Р

доц. д-р Теодора Иванова Калейнска

t.kaleynska@ts.uni-vt.bg

Вторник

10:00 - 12:00 часа

ПОЛИТОЛОГИЯ

І

Р

доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

a.markovska@ts.uni-vt.bg

Вторник

11:00 - 13:00 часа

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІI

З

доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

a.markovska@ts.uni-vt.bg

Вторник

11:00 - 13:00 часа

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІI

З

гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева

o.stoyanova@ts.uni-vt.bg

Вторник

12:00 - 14:00 часа


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

І

Р

гл. ас. д-р Пепа Иванова Петкова

p.i.petkova@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

08:10 - 10:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІI

Р

ас. д-р Тихомир Иванов Солаков

t.solakov@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00 – 12:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІII

Р

доц. д.н. Георги Атанасов Георгиев

g.a.georgiev@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

08:00 – 10:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІV

Р

проф. дн Цвета Маркова

tz.markova@gmail.com

Петък

12:00 – 14:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

І

З

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

v.buzov@ts.uni-vt.bg

Вторник

09:00 - 11:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІІ

З

ас. д-р Тихомир Иванов Солаков

t.solakov@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00 – 12:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІII

З

ас. д-р Тихомир Иванов Солаков

t.solakov@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00 – 12:00 часа

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ІV

З

проф. дн Цвета Маркова

tz.markova@gmail.com

Петък

12:00 – 14:00 часа

СПОДЕЛИ В