Списък на академичните наставници на студентските групи по специалности и курсове за учебната 2020/2021

СПИСЪК
на академичните наставници/тюторите на студентските групи по специалности и курсове, ОКС „Бакалавър” за учебната 2020-2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИМЕ НА НАСТАВНИК

ЕЛ. ПОЩА

ПРИЕМНО ВРЕМЕ


ПСИХОЛОГИЯ

І

Р

ас. д-р Доротея Дунева

d.duneva@ts.uni-vt.bg

Сряда

10:00-12:00 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

І

З

проф. д-р Велислава Чавдарова

v.chavdarova@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10:00-12:00 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІІ

Р

гл. ас. д-р Златинка Георгиева

z.georgieva@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

12:15-14-15 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІІ

З

проф. д-р Елена Бораджиева

e.boradzhieva@ts.uni-vt.bg

Вторник

10:15-12:15 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІІІ

Р

гл. ас. д-р Манол Манолов

m.manolov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

14:00-16:00 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІІІ

З

ас. д-р Иван Иванов

 i.k.ivanov@ts.uni-vt.bg

Четвъртък

12:00-14:00 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

Р

гл. ас. д-р Иван Стоянов

ivan.stoyanov@ts.uni-vt.bg

Вторник

8:15-10:15 ч.

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

З

гл. ас. д-р Мария Христова

m.nikolaeva@ts.uni-vt.bg

Сряда

12:00-14:00 ч.


ПОЛИТОЛОГИЯ

I

З

доц. д-р Ангелина Марковска

a.markovska@ts.uni-vt.bg

Вторник

11:00-13:00 ч

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІ

З

гл.ас.д-р.Олга Стоянова-Енчева

o.stoyanovats.uni-vt.bg

Вторник

12:00-14:00 ч.

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІІ

Р

доц.д-р Теодора Калейнска

t.kaleynska@ts.uni-vt.bg

Вторник

12:00-14:00 ч.

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІV

Р

доц.д-р Мая Русева

m.rousseva@ts.uni-vt.bg

Сряда

14:00-16:00 ч.


ФИЛОСОФИЯ

І

Р

Гл. ас. д-р Стоян Бъчваров

s.bachvarov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

І

З

Гл. ас. д-р Милен Маринов

m.marinov@ts.uni-vt.bg

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

Р

Доц.д-р Иво Дочков

ivo.angelov@ts.uni-vt.bg

Вторник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

З

Доц.д-р Георги Белогашев

g.belogashev@ts.uni-vt.bg

Сряда

12-14

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

Р

Доц.д-р Росен Рачев

r.rachev@ts.uni-vt.bg

Сряда

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

З

Гл.ас.д-р Деница Узунова

d.uzunova@ts.uni-vt.bg

Вторник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІV

Р

Гл.ас.д-р Анна Иванова

anna.ivanova@uni-vt.bg

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІV

З

Гл.ас.д-р Ива Шишкова

i.shishkova@uni-vt.bg

четвъртък

8-10

СПОДЕЛИ В