Юбилейна научна конференция “25 години специалност „Философия” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Първият научен форум, който през 2018 г. се ползва от подкрепата на проекта бе Международната научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 13-14.04.2018 г. В рамките на тази юбилейна конференция се проведе и Студентската секция „Предизвикателствата пред съвременния човек“ с представяне на 24 доклада на студенти и докторанти не само от нашия Университет, но и от СУ „Св. Климент Охридски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, БАН. Част от конференцията бе и награждаването с грамоти на лауреатите от Второто национално ученическо състезание за философско есе, заедно с техните учители и представянето на отличените есета. Конференцията имаше изключително представителни гости от Сърбия, Румъния и Албания. Проф. Миленко Бодин от Факултета за сигурност на Университета в Белград, Сърбия, представи програмен доклад „Неолиберализмът срещу философията на националната идентичност“. Зам.деканът на Философския факултет на Университета в Букурещ проф. Виорел Визуряну представи пленарен доклад и ни поздрави за юбилея. В рамките на пленарното заседание бе награден с плакет и почетния професор на Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Слободан Нешкович, директор на Центъра за стратегически изследвания на националната сигурност (CESNA-B), който представи първи пленарен доклад „Постмодерния миграционен процес като отправен пункт за политиката на ЕС“. Представените доклади са депозирани в УИ „Св.св. Кирил и Методий“ за изданието „Философията и съвременният свят“ (Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Съставители са проф.д.н. Вихрен Бузов и гл.ас.д-р Деница Узунова. Със средства по проекта бе платен хотел на чуждестранните гости и една командировка на проф.д-р Витан Стефанов, участник в конференцията.

СПОДЕЛИ В