Кръгла маса „Национална сигурност и мениджмънт“, 15-17.06.2019 г.

Факултет по сигурност, Университет Белград

В този отчет има място и участието на проф. д.н. Вихрен Бузов в Международната кръгла маса „Национална сигурност и мениджмънт“. На тази Кръгла маса представи доклад „Енергийна сигурност и енергиен суверенитет на страните от Югоизточна Европа“. Той е качен в сайта на факултета (https://fb.bg.ac.rs/download/Vesti/Presentation%20Bouzov.pdf) Участва в дебатите и в обсъждането на останалите доклади. Проведе среща с Декана на Факултета по сигурност проф.д-р Владимир Цветкович, с когото договори да се подпише договор по Програма „Еразъм плюс“ в сферата на сигурността код 103. Имаме препоръка от НАОА за разширяване на мрежата от договори в тази област. Запозна се с дейността и организацията на обучението.

СПОДЕЛИ В