19 Международна философска школа Felix Romuliana, Зайчар, Р. Сърбия

Вторият етап на проекта на катедрата „Национална и корпоративна сигурност“ с ръководител доц.д.н. Цвета Маркова бе реализиран с участие в 19тата Международна философска школа Felix Romuliana в Зайчар, Сърбия, организирана от Сръбското философско общество и с подкрепа на Театъра в Зайчар и проведена 31.08-2.09.2019 г.. Темата бе „Свобода и сигурност“ като проф.д.н. Вихрен Бузов бе пленарен докладчик и изнесе доклад „Сигурност или свобода: „един епичен конфликт“.

Откриване на конференцията в античния комплекс

СПОДЕЛИ В