Международна научна конференция „Национална и корпоративна сигурност“, 22-23.11.2019 г.

В Международната научна конференция „Национална и корпоративна сигурност“, проведена на 22-23.11.2019 г. бяха представени 33 доклада от България, Румъния, Сърбия, Русия, Босна и Херцеговина (виж приложената програма). Конференцията се проведе с финансова подкрепа от ЕИЦ-Велико Търново и с официалното партньорство на Центъра за стратегически изследвания на националната сигурност- Белград, Сърбия и Факултета за социални науки в Университета на Крайова, Румъния. Пленарни докладчици бяха проф. Андрей Царану от Румъния и проф. Нешкович.

Проф. Царану представи доклад за ръста на популистките партии в Европа, а проф. Нешкович от CESNA-B, почетен професор на Философски факултет, говори за националните интереси в глобалната епоха.

Докладите бяха разпределени в три секции: „Регионални проблеми на сигурността и развитието“, „Корпоративна и информационна сигурност“ и „Предизвикателства пред националната сигурност“. В конференцията се включиха докторанти, студенти от МП „Дипломация и национална сигурност“ и студенти-политолози от ПУ „Паисий Хилендарски“. Най-задълбочени дебати предизвика доклада на Цветан Йосифов от МО, наш студент-магистър за конфликта между Сърбия и Косово. Бе организиран и сериозен дебат по проблемите на информационната сигурност и кибер-престъпленията.

В конференцията се включиха и студенти от ПУ.

СПОДЕЛИ В