Трета международна научна конференция „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите“, 2-3.11.2018

Третата международна научна „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите“ бе подготвяна дълго от екипа и се проведе на 2 и 3.11.2018 г. Информацията изнесохме освен в сайта на ВТУ и в организирания в Google наш сайт - https://sites.google.com/site/vtucrossborder/, както и в този на партньорската организация CESNA-B (http://www.cesnab.org.rs/treta-mezdunarodna-naucna-konferenci%D1%8F-mezdunarodna-sigurnost-i-politiki-na-razvitie-v-b%D1%8Algari%D1%8F-i-na-balkanite/). 25 доклада бяха разпределени в три секции и представени с много сериозни дискусии в дните на конференцията. В конференцията участва и нов партньор от Румъния – проф. Дан Шимботин от Клона в Яш на Румънската академия на науките, който организира дискусия за последиците на нелегалната миграция на Балканите и възможностите да се върнат мигрантите от нашите страни, отишли в Западна Европа. Включиха се и представители на НПО в сферата на сигурността „Фондация „Съвет за сигурност“ – д-р Анелия Атипова. От всички външни участници получихме благодарствени писма.

Изключителен интерес предизвикаха пленарните доклади в конференцията. Те бяха на проф. д-р Слободан Нешкович, директор на най-голямата сръбска организация в сферата на сигурността CESNA-B и д-р Вахтанг Майсая, Кавказки международен университет в Тбилиси, Грузия. Вторият представи доклад за стратегията на НАТО в „Широкия Черноморски регион“ и проблемите на сигурността“. Отново наши гости бяха руските колеги проф.Леонид Гусев от МГИМО и Игор Селезньов от Руската академия на науките. Екипът на проф.дин Гошо Петков от Института за подготовка на докторанти и научни изследвания на УНИБИТ също се представи много убедително.

Проф. Вахтанг Майсая от Грузия

Не успяхме поради друга заетост да се включим в дейности на наши партньори като конференцията с Джорд Мершаймер в Университета на Крайова, Румъния на 25.10.2018 г. Проф. д.н. Вихрен Бузов е в Борда на Центъра за международна политика и изследване на сигурността при Факултета за социални науки на Университета в Крайова (https://cfpss.org/experts/bouzov-vihren/).

С колеги от Университета в Крайова, Катедра за социални дейности при Факултета за социални науки станахме съорганизатори на Втората международна конференция „Форум за изследване на обществото“, която се проведе в Университета на Пескара, Италия (https://fssconference.ro/), където с участие онлайн се включиха трима от членовете на екипа – проф. д.н. Вихрен Бузов, гл.ас.д-р Анна Иванова, гл.ас.д-р Деница Узунова.

СПОДЕЛИ В