Списък на академичните наставници на студентските групи по специалности и курсове за учебната 2018/2019

СПИСЪК
на академичните наставници на студентските групи по специалности и курсове за учебната 2018-2019

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИМЕ НА НАСТАВНИК

ЕЛ. ПОЩА

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ФИЛОСОФИЯ

І

Р

Гл. ас. д-р Стоян Бъчваров

st197308@gmail.com

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

І

З

Гл. ас. д-р Милен Маринов

milenim@abv.bg

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

Р

Доц.д-р Георги Белогашев

georgi.belogashev@abv.bg

Вторник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІ

З

Доц.д-р Иво Дочков

apokatastasis@gmail.com

Вторник

12-14

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

Р

Доц.д-р Росен Рачев

ros77@abv.bg

Сряда

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІІІ

З

Гл.ас.д-р Деница Узунова

omnius_deni@abv.bg

Вторник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІV

Р

Гл.ас.д-р Анна Иванова

anna.ivanova@uni-vt.bg

Понеделник

10-12

ФИЛОСОФИЯ

ІV

З

Гл.ас.д-р Ива Шишкова

i.shishkova@uni-vt.bg

четвъртък

8-10


ПСИХОЛОГИЯ

І

Р

Проф. д-р Елена Бораджиева

e.boradjieva@abv.bg

Вторник

10-12

ПСИХОЛОГИЯ

І

З

Доц. д-р Милена Бръчкова

brachkova@gbg.bg

Четвъртък

10-12

ПСИХОЛОГИЯ

ІІ

Р

Доц.д-р Пресиян Бургов

p.burgov@uni-vt.bg

Понеделник

12-14

ПСИХОЛОГИЯ

ІІ

З

Доц.д-р Добрин Добрев

dobri_vt@yahoo.com

Сряда

12-14

ПСИХОЛОГИЯ

ІІІ

Р

Проф.д-р Минко Хаджийски

hadjiskims@yahoo.com

Сряда

10-12

ПСИХОЛОГИЯ

ІІІ

З

Ас.Петя Трифонова

p.trifonova1982@abv.bg

Вторник

10-12

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

Р

Гл.ас.д-р Иван Стоянов

ivan790@abv.bg

Вторник

12-14

ПСИХОЛОГИЯ

ІV

З

Доц.д-р Хелена Йолова

hjolova@abv.bg

Сряда

10-12


ПОЛИТОЛОГИЯ

І

Р

Доц. д-р Мая Русева

mayorus@gmail.com

Вторник

8-10

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІ

Р

Доц.д-р Теодора Калейнска

t.kaleynska@uni-vt.bg

Сряда

12-14

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІ

З

Доц.д-р Горан Стойковски

goranstoykovski@yahoo.com

Четвъртък

12-14

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІІ

Р

Доц.д-р Ангелина Марковска

markovska@abv.bg

Понеделник

14-16

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІІІ

З

Доц.д-р Ангелина Марковска

markovska@abv.bg

Понеделник

14-16

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІV

Р

Проф. дн Филип Узунов

p.ouzounov@uni-vt.bg

Вторник

12-14

ПОЛИТОЛОГИЯ

ІV

З

Гл.ас.д-р Олга Стефанова

o.stoyanova@uni-vt.bg

Сряда

10-12


Национална сигурност

ІІ

З

Проф. дн Цвета Маркова

tz.markova@gmail.com

Понеделник

10-12

Национална сигурност

І

Р

Проф. дн Цвета Маркова

tz.markova@gmail.com

Понеделник

10-12

Национална сигурност

І

З

Проф. дн Цвета Маркова

tz.markova@gmail.com

Понеделник

10-12

СПОДЕЛИ В