План – график за провеждане на очните занятия със студенти магистърска програма по “Психология”

ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЪС СТУДЕНТИ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ПСИХОЛОГИЯ.”, гр. Велико Търново
задочно и редовно обучение, ПЕТИ семестър, 2020/2021 г.

Дата

Дисциплина

Преподавател

Час

Л

Зала

01.10.2020г.

Мотивация на поведението

Проф. д-р Красимира Йонкова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

Ректорат 10

02.10.2020г.

Конфликтология

Проф. дн Красимира Петрова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

Ректорат 11

03.10.2020г.

Организационна психология

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

Ректорат 10

04.10.2020г.

Консултативна психология

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

Ректорат 10

05.10.2020г.

Организационна психология-онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

----------

06.10.2020г.

Конфликтология-онлайн    

Проф. дн Красимира Петрова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

-----------

07.10.2020г.

Мотивация на поведението-онлайн

Проф. д-р Красимира Йонкова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

-----------

08.10.2020г.

Мотивация на поведението-онлайн

Проф. д-р Красимира Йонкова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

----------

09.10.2020г.

Организационна психология-онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

----------

10.10.2020г.

Конфликтология-онлайн

Проф. дн Красимира Петрова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

----------

11.10.2020г.

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

----------

12.10.2020г.

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

-----------

ПЛАН – ГРАФИК  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЪС СТУДЕНТИ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ПСИХОЛОГИЯ.”, гр. Велико Търново

редовно обучение, ПЕТИ семестър, 2020/2021 г.

15.10.2020

Организационна психология-онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

-----------

16.10.2020

Организационна психология-онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

Л

-----------

16.10.2020

Организационна психология - онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

14:00-19:00

У

----------

17.10.2020

Организационна психология-онлайн

Проф.д-р Велислава Чавдарова

8:00-13:00

14:00-19:00

У

-----------

18.10.2020г.

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

14:00-19:00

Л

-----------

19.10.2020

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

Л

-----------

19.10.2020

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

14:00-19:00

У

-----------

20.10.2020

Консултативна психология-онлайн

Проф. д-р Минко Хаджийски

8:00-13:00

14:00-19:00

У

----------


ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕКЦИИ СЪС СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ПСИХОЛОГИЯ”, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
задочно и редовно обучение, ІI курс, ТРЕТИ семестър, 2020/2021 г.

Дата

Дисциплина

Преподавател

Час

Л

Зала

29.09.2020 г.

Логика

проф. дн Вихрен Бузов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 321

30.09.2020 г.

Клинична психология

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 321

01.10.2020 г.

Сравнителна психология

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 9

02.10.2020 г.

Етика

гл. ас. д-р Ива Шишкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 9

03.10.2020 г.

Психология на развитието на възрастните

проф. д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 9

04.10.2020 г.

Социална психология

проф. д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 9

05.10. 2020 г.

Логика - онлайн

проф. дн Вихрен Бузов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

-----------

06.10.2020 г.

Етика - онлайн

гл.ас. д-р Ива Шишкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

-----------

07.10.2020 г.

………………………….

………………………..

………..

...

08.10.2020 г.

Сравнителна психология-онлайн           

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

09.10.2020 г.

Логика - онлайн

проф.дн Вихрен Бузов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

10.10.2020г.

Социална психология- онлайн

проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

11.10.2020г.

Клинична психология- онлайн

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

12.10.2020г.

Клинична психология- онлайн

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

13.10.2020г.

-----------------------------

-----------------------------

------------

---

14.10.2020г.

Социална психология- онлайн

проф. д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

15.10.2020г.

Сравнителна психология- онлайн

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

16.10.2020г.

Психология на развитието на възрастните- онлайн

проф. д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

17.10.2020г.

Етика- онлайн

гл. ас. д-р Ива Шишкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

18.10.2020г.

Психология на развитието на възрастните- онлайн

проф. д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ СЪС СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ПСИХОЛОГИЯ”, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
редовно обучение, ІI курс, ТРЕТИ семестър, 2020/2021 г.

Дата

Дисциплина

Преподавател

Час

Л/У

Зала

19.10.2020г.

Сравнителна психология-онлайн

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

-----------

20.10.2020 г.

Психология на развитието на възрастните-онлайн

проф.д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

----------

21.10.2020г.

Психология на развитието на възрастните-онлайн           

проф. д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00

Л

----------

14:00 – 19:00

У

22.10.2020г.

Психология на развитието на възрастните-онлайн

проф.д-р Георги Маджаров

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

У

----------

23.10.2020г.

Сравнителна психология-онлайн           

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00

Л

----------

14:00 – 19:00

У

24.10.2020г.

Сравнителна психология-онлайн

доц. д-р Добрин Добрев

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

----------

25.10.2020г.

Клинична психология-онлайн

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

----------

26.10.2020г.

Клинична психология-онлайн

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00

Л

----------

14:00 – 19:00

У

27.10.2020г.

Клинична психология-онлайн

проф. д-р Даниела Тасевска

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

У

----------

28.10.2020г.

Социална психология-онлайн

Проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

----------

29.10.2020г.

Социална психология-онлайн

Проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00

Л

----------

14:00 – 19:00

У

30.10.2020г.

Социална психология-онлайн

Проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

У

----------


ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕКЦИИ СЪС СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ПСИХОЛОГИЯ”, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
задочно обучение, І курс, ПЪРВИ семестър, 2020/2021 г.

Дата

Дисциплина

Преподавател

Час

Л

Зала

02.11.2020 г.

Когнитивна психология

доц.д-р Пресиян Бургов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 321

03.11.2020 г.

История на психологията

доц.д-р Хелена Йолова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 321

04.11.2020 г.

Биологична психология

доц.д-р Милена Бръчкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат 321

05.11.2020 г.

Психология на личността

проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат Аула

06.11.2020 г.

Увод в психологията

проф. д-р Велислава Чавдарова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

Ректорат Аула

07.11.2020 г.

Психология на личността- онлайн

проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

---------

08.11.2020 г.

Биологична психология- онлайн

доц.д-р Милена Бръчкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

-----------

09.11.2020 г.

Когнитивна психология-онлайн

доц.д-р Пресиян Бургов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

10.11.2020 г.

Психология на личността-онлайн

проф.д-р Красимира Йонкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

11.11.2020 г.

Биологична психология-онлайн

доц.д-р Милена Бръчкова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

12.11.2020 г.

Увод в психологията-онлайн

проф. д-р Велислава Чавдарова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

13.11.2020 г.

Увод в психологията-онлайн

проф. д-р Велислава Чавдароваа

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

14.11.2020 г.

История на психологията-онлайн

доц.д-р Хелена Йолова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

15.11.2020 г.

Когнитивна психология-онлайн

доц.д-р Пресиян Бургов

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

16.11.2020 г.

История на психологията-онлайн

доц.д-р Хелена Йолова

8:00 – 13:00 14:00 – 19:00

Л

------------

СПОДЕЛИ В