Общо събрание, мандат 2019-2023 г.

Председател:

Зам.-председател:

ХАБИЛИТИРАНИ

 1. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска 
 2. доц. д-р Анна Маринова Иванова 
 3. проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова 
 4. проф. дн Вихрен Янакиев Бузов 
 5. доц. дн Георги Атанасов Георгиев 
 6. проф. д-р Георги Василев Камарашев 
 7. доц. д-р Георги Стоянов Белогашев 
 8. проф. д-р Даниела Христова Тасевска 
 9. доц. д-р Деница Василева Узунова 
 10. доц. д-р Добрин Кирилов Добрев 
 11. проф. д-р Елена Атанасова Бораджиева 
 12. доц. д-р Иван Кирилов Иванов 
 13. доц. д-р Иван Стойков Стоянов 
 14. доц. д-р Иво Ангелов Дочков 
 15. проф. д-р Красимира Александрова Йонкова 
 16. проф. д. пс. н. Красимира Петрова Колева-Минева 
 17. доц. д-р Манол Николов Манолов 
 18. доц. д-р Марияна Димитрова Няголова 
 19. доц. д-р Мая Йорданова Русева   
 20. доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова 
 21. доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов 
 22. доц. д-р Росен Димитров Рачев 
 23. доц. д-р Росен Йорданов Русев 
 24. доц. д-р Теодора Иванова Калейнска 
 25. доц. д-р Тихомир Иванов Солаков 
 26. проф. дпн Тодор Георгиев Галунов 
 27. проф. дпн Филип Иванов Узунов 
 28. доц. дн Цвета Тодорова Маркова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. ас. д-р Александър Романов Узунов  
 2. гл. ас. д-р Горан Владимиров Стойковски 
 3. гл. ас. д-р Доротея Росенова Дунева 
 4. гл. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева 
 5. гл. ас. д-р Ива Николова Шишкова 
 6. гл. ас. д-р Мария Николаева Христова 
 7. гл. ас. д-р Милен Иванов Маринов 
 8. гл. ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева 
 9. гл. ас. д-р Пепа Иванова Бузова 
 10. гл. ас. д-р Петя Иванова Трифонова-Димитрова 
 11. гл. ас. д-р Стоян Иванов Бъчваров

СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ

 1. Никола Николаев Живков, докторант, специалност „Политология
 2. Цветелина Иванова Данчева, студент, специалност „Философия“, фак. 1907011845
 3. Магдалена Пламенова Петрова, студент, специалност „Психология“, фак. 1907012057

АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Кремена Иванова Миланова

Списъчен състав на ОС на Философски факултет (2019-2023), актуалeн към 12.05.2023 г.


Председател:

Зам.-председател:

ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф.дн Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф.д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 3. проф.д-р Георги Александров Маджаров
 4. проф.д-р Георги Василев Камарашев
 5. проф.д-р Даниела Христова Тасевска
 6. проф.д-р Елена Атанасова Бораджиева
 7. проф.д-р Красимира Александрова Йонкова
 8. проф.д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева
 9. проф.дфн Мариета Георгиева Ботева
 10. проф.дпн Тодор Георгиев Галунов
 11. проф.дпн Филип Иванов Узунов
 12. доц.д-р Ангелина Мирославова Марковска
 13. доц.д-р Георги Стоянов Белогашев
 14. доц.д-р Добрин Кирилов Добрев
 15. доц.д-р Иво Ангелов Дочков
 16. доц.д-р Марияна Димитрова Няголова
 17. доц. д-р Мая Йорданова Русева
 18. доц.д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 19. доц.д-р Митко Василев Момов
 20. доц.д-р Пресиян Светозаров Бургов
 21. доц.д-р Росен Димитров Рачев
 22. доц.д-р Росен Йорданов Русев
 23. доц.д-р Сашо Иванов Марков
 24. доц.д-р Теодора Иванова Калейнска
 25. доц.д-р Хелена Георгиева Йолова
 26. доц.дн Цвета Тодорова Маркова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас.д-р Анна Маринова Иванова
 2. гл.ас.д-р Горан Стойковски
 3. гл.ас.д-р Деница Василева Узунова
 4. гл.ас.д-р Ива Николова Шишкова
 5. гл.ас.д-р Иван Стойков Стоянов
 6. гл.ас.д-р Милен Иванов Маринов
 7. гл.ас.д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева
 8. гл.ас.д-р Стоян Иванов Бъчваров
 9. ас.д-р Златинка Костадинова Георгиева
 10. ас. д-р Иван Кирилов Иванов
 11. ас.д-р Манол Николов Манолов
 12. ас.д-р Мария Николаева Христова
 13. ас.д-рПетя Иванова Трифонова-Димитрова
 14. ас. Доротея Росенова Дунева

СТУДЕНТИ

 1. Спасимира Светлозарова Евстатиева,  психология, 3 курс
 2. Ева-Мария Николаева Стоянова, психология, 2 курс
 3. Цветелина Ваньова Гергова, психология,  3 курс
 4. Дарина Стефанова Соколва, политология,  3 курс
 5. Александър Романов Узунов - докторант
 6. Ивелина Тодорова Стоева – докторант
 7. Мариета Йорданова Григорова, философия,  3 курс 

СЛУЖИТЕЛИ

 1. Кремена Иванова Миланова

*списъкът на състава на Общото събрание на Философски факултет е актуален към дата 30.10.2020 г.

СПОДЕЛИ В