Мандат 2015-2019 година

С П И С Ъ К
на членовете на Факултетния съвет на Философски факултет
мандат 2015 – 2019 г.
КЪМ 01.06.2017 г.


ХАБИЛИТИРАНИ

 1. проф.дн Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф.д-р Даниела Христова Тасевска
 3. проф.д-р Елена Атанасова Бораджиева
 4. проф.д-р Ели Милчева Василева
 5. проф.д-р Красимира Александрова Йонкова
 6. проф.д-р Минко Стоев Хаджийски
 7. проф.дпсн Красимира Петрова Колева-Минева
 8. проф.дпн Тодор Георгиев Галунов
 9. проф.дпн Филип Иванов Узунов
 10. доц.д-р Ангелина Мирославова Марковска
 11. доц.д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 12. доц.д-р Георги Александров Маджаров
 13. доц.д-р Георги Стоянов Белогашев
 14. доц.д-р Добрин Кирилов Добрев
 15. доц.д-р Иво Ангелов Дочков
 16. доц.д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 17. доц.д-р Митко Василев Момов
 18. дод.д-р Росен Димитров Рачев
 19. доц.д-р Пресиян Светозаров Бургов
 20. доц.д-р Теодора Иванова Калейнска
 21. доц.д-р Хелена Георгиева Йолова

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 1. гл.ас.д-р Анна Маринова Иванова
 2. гл.ас.д-р Милен Иванов Маринов
 3. гл.ас.д-р Стоян Иванов Бъчваров
 4. гл.ас.д-р Ива Николова Шишкова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 1. Петър Димитров Петров – I к. Политология.ДНС
 2. Емануела Димитрова Христова-І к.МП
СПОДЕЛИ В