Първа сесия на Студентски четения на Философски факултет

Катедра „Философски науки“ и Катедра „Национална сигурност“ организират в чест на Празника на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Празника на Философски факултет на 10 май 2019 г. от 13 ч. в К 502 първа сесия на Студентски четения на Философски факултет:


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ


Поканени за участие с кратки доклади или съобщения са всички докторанти и студенти като заявки се приемат на електронен адрес philos@uni-vt.bg – тема и кратка анотация, име на автора, специалност и курс. Потвърждения за приемане на темите ще бъдат изпратени електронно на 02.05.2019 г. Програмата ще бъде обявена на 07.05.2019 г. В Студентските четения ще участват и студенти от Университета в Крайова, Румъния.

В началото на Студентските четения ще бъдат връчени наградите на победителите от Третото национално ученическо състезание за философско есе и лауреатите ще могат да представят своите есета.

Най-добрите студентски и докторантски работи, както и есетата на лауреатите от конкурса за ученическо есе, ще бъдат публикувани в сборници с научни трудове „Философия и критическо мислене“ и „Проблеми на националната и корпоративната сигурност“, които предстои да се издават след провеждането на две научни конференции във Философски факултет през ноември 2019 г.

02.04.2019 г.

Проф.д.н. Вихрен Бузов
Ръководител на Катедра „Философски науки“
Зам.ректор УКА, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В