Дати за държавни изпитни сесии

На основание решение на Факултетен съвет на Философски факултет от 03.12.2018 г. и в съответствие със заповед № РД-10-2136/13.12.2018 г. редовна държавна изпитна сесия  и  извънредна държавна изпитна сесия във Философски факултет ще се проведе както следва:

  • на 29 март 2019 г. (петък) – 10:00 часа, ОКС „магистър“, ДН, специалност „Психология“, задочно обучение, ПК гр. Плевен.
  • на 28 март 2019 г. (четвъртък) – 10:00 часа, ОКС „магистър“, ДН, специалност „Психология“, задочно обучение, филиал гр. Враца.
  • на 13 февруари 2019 г. (сряда) – 9:00 часа,  ОКС „магистър“, ДН, специалност „Психология“, редовно и задочно обучение.
  • на 12 февруари 2019 г. (вторник) – 9:00 часа, поправителна държавна изпитна сесия за студенти от направление 3.2 Психология, ОКС – бакалавър и ОКС – магистър, специалисти и неспециалисти, редовно и задочно обучение.
  • на 11 февруари 2019 г. (понеделник) – 9:00 часа, поправителна държавна изпитна сесия за студенти от направление 3.3 Политически науки, ОКС – бакалавър и ОКС – магистър, специалисти и неспециалисти, редовно и задочно обучение.
  • на 13 февруари 2019 г. (сряда) – 9:00 часа, поправителна държавна изпитна сесия за студенти от специалности от направление 2.3 Философия, редовно и задочно обучение, за студенти от спец. „История и философия“, ОКС бакалавър.

Справка за залите може да направите в каб.512 и каб. 514, в корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В